Väkivaltaa voi kohdata kuka tahansa esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Väkivalta on aina yksinomaan tekijän vastuulla.  Kaikenlainen väkivalta voi olla yhtä haavoittavaa, ja jokaiseen väkivallan kokemukseen ansaitsee saada tukea.  Väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, sillä aina väkivallasta ei jää fyysisiä jälkiä.

Henkinen väkivalta voi olla esimerkiksi

 • syyttelyä, nimittelyä tai haukkumista
 • kontrollointia, esimerkiksi nukkumisen, lastenhoidon ja puhelimen käytön rajoittamista
 • läheisiin yhteydenpidon kieltämistä
 • seuraamista tai vahtimista
 • mitätöimistä tai väheksymistä
 • liikkumisen tai vapaa-ajan rajoittamista
 • väkivallalla tai itsemurhalla uhkailua
 • viestien väkisin lukemista tai toisen puhelimen paikantamista ilman lupaa
 • omalla äidinkielellä puhumisen kieltämistä
 • läheisiin tai itseen kohdistuvalla väkivallalla uhkailua
 • oleskeluluvan tai huoltajuuden menettämisellä tai viranomaisilla pelottelua
 • tärkeiden esineiden rikkomista

Taloudellinen väkivalta voi olla esimerkiksi

 • itsenäisen rahankäytön kieltämistä tai kontrollointia
 • oman tilin kieltämistä
 • raha-asioista valehtelua tai kiristämistä
 • velkaannuttamista
 • oman rahan saamisen, tilin tai pankkikorttien käyttämisen estämistä
 • omaisuutesi tai rahojesi käyttöä ilman lupaasi
 • velan ottamiseen painostamista

Fyysinen väkivalta voi olla esimerkiksi

 • sylkemistä, raapimista tai puremista
 • lyömistä, ravistelua tai tönimistä
 • potkimista
 • kuristamista
 • käden vääntämistä tai kahlitsemista
 • tavaroiden heittämistä kohti
 • polttamista esimerkiksi kiehuvalla vedellä
 • huumaamista tai hoidotta jättämistä
 • aseella satuttamista, puukottamista tai ampumista

Fyysisen väkivallan tekijä pyrkii usein vahingoittamaan uhria niin, ettei se näy ulospäin.

Seksuaalista väkivaltaa voi olla mikä tahansa vastoin ihmisen omaa tahtoa tapahtuva seksuaalinen teko. Esimerkiksi:

 • yhdyntään tai seksiin pakottamista
 • painostamista seksuaalisiin tekoihin
 • raiskaus
 • vastentahtoista koskettelua
 • häirintää tai ahdistelua
 • nimittelyä, seksuaalisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen haukkumista
 • luvatonta seksuaalisen teon kuvaamista
 • humalaisen, nukkuvan tai pelokkaan ihmisen hyväksikäyttöä

Seksuaalinen väkivalta ei välttämättä pidä sisällään fyysistä pahoinpitelyä tai yhdyntää. Kaikki seksuaalisen väkivallan teot voivat tapahtua myös avioliitossa, ja Suomessa myös avioliitossa tapahtuva raiskaus on rikos. Seksuaalisesta väkivallasta käytetään usein myös termejä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja seksuaaliväkivalta.

Kunniaan liittyvä väkivalta on fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa tilanteessa, jossa henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Kunnian ajatellaan olevan koko perheen tai suvun yhteinen asia. Tällöin jokaiselta odotetaan tiettyä seksuaalimoraalin mukaista käyttäytymistä. Kunniaan liittyvä väkivalta voi olla esimerkiksi:

 • kontrollointia ja eristämistä
 • uhkailua ja pakottamista
 • vapaa-ajan, koulutuksen, työn ja ystäväpiirin rajoittamista
 • fyysistä väkivaltaa rangaistuksena tietystä käyttäytymisestä
 • avioliittoon pakottamista tai painostamista
 • neitsyyden korjausleikkaus

Tyttöjen sukuelinten silpominen eli tyttöjen ympärileikkaus tehdään kulttuurisista tai muista ei-lääketieteellisistä syistä ja se aiheuttaa usein pysyviä muutoksia, terveysriskejä ja vaivoja sekä elinikäisiä traumoja. Vaikka käytäntöä joskus perustellaan uskonnon nimissä, mikään uskonto ei vaadi tyttöjen sukuelinten silpomista.

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa tai sen kaltaista suhdetta, joka on toisen tai molempien puolisoiden tahdon vastaisesti järjestetty. Pakkoavioliitosta voidaan puhua myös silloin, kun avioliitto on alun perin solmittu kummankin osapuolen suostumuksella, mutta liiton jatkuessa suhteen dynamiikka muuttuu ja toinen kumppaneista alistetaan ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, joista hänen ei ole enää mahdollista poistua ilman vakavia seuraamuksia.

Ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos, jossa on kysymys haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen kontrolloimisesta ja hyväksikäyttämisestä. Tekijä/tekijät voivat hyötyä uhrista taloudellisesti ja/tai esimerkiksi seksuaalisesti tai sosiaalisesti. Kontrollin keinoja voivat olla fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi esimerkiksi sosiaalinen eristäminen, huijaus, velkaannuttaminen tai uhkailu oleskelustatukseen liittyen. Ihmiskauppaa tai siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä voi olla esimerkiksi:

 • työperäistä hyväksikäyttöä
 • prostituutioon painostamista tai pakottamista
 • rikolliseen toimintaan tai kerjäämiseen pakottamista
 • laitonta elin- tai kudoskauppaa
 • adoptioon pakottamista tai muuta lapseen kohdistuvaa ihmiskauppaa
 • avioliittoon painostamista tai pakottamista

Lisäksi maahanmuuttajataustaiset naiset voivat joutua syrjinnän ja rasistisen väkivallan kohteiksi. Maahanmuuttajataustaisiin tyttöihin ja naisiin voi myös kohdistua eri väkivallan muotoja sodissa, konflikteissa, matkalla maasta toiseen, pakolaisleireillä ja vastaanottokeskuksissa.