Tutkimusten mukaan naisen vaarallisin paikka on hänen oma kotinsa. Juuri kotona naisilla on suurin riski joutua nimittelyn, alistamisen, seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn uhriksi. Usein väkivallan tekijä on oma puoliso, avopuoliso, poikaystävä tai muu läheinen ihminen. Kynnys hakea apua kotona ja perhepiirissä tapahtuvaan väkivaltaan on tavallisesti korkea. Väkivallan uhriksi joutuvat muita useammin raskaana olevat ja avioeroa läpikäyvät naiset sekä vastasyntyneiden äidit.

Väkivallan muodot

Henkinen väkivalta on jatkuvaa uhkailua, syyttelyä, nimittelyä, seuraamista, vahtimista, mitätöimistä, väheksymistä. Myös nukkumisen, lastenhoidon ja puhelimen käytön estäminen on väkivaltaa.

Taloudellinen väkivalta on rahallista hyväksikäyttöä ja kontrollointia, raha-asioista valehtelua, kiristämistä, oman rahan saamisen ja käyttämisen estämistä.

Fyysinen väkivalta on lyömistä, tönimistä, potkimista, kuristamista, käden vääntämistä tai tavaroiden heittämistä kohti. Väkivallan tekijä pyrkii usein vahingoittamaan uhria niin, ettei se näy ulospäin näkyvinä vammoina.

Seksuaalinen väkivalta on seksiin ja yhdyntään pakottamista, raiskaamista tai vastentahtoista koskettelua.

Kunniaan liittyvä väkivalta on fyysistä tai henkistä väkivaltaa tilanteessa, jossa henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta.

Pakkoavioliitto on toisen tai molempien puolisoiden tahdon vastaisesti järjestetty avioliitto. Pakottaminen avioliittoon uhkailua tai väkivaltaa käyttäen on rikos.

Tyttöjen sukuelinten silpominen eli tyttöjen ympärileikkaus tehdään kulttuurisista tai muista ei-lääketieteellisistä syistä ja se aiheuttaa usein pysyviä muutoksia, terveysriskejä ja vaivoja sekä elinikäisiä traumoja.

Ihmiskauppa on ihmisen kokonaisvaltaista hyväksikäyttöä taloudellisen hyödyn tavoittelun välineenä mm. prostituution ja seksiteollisuuden sekä pakkotyön yhteydessä.

Lisäksi maahanmuuttajataustaiset naiset voivat joutua syrjinnän ja rasistisen väkivallan kohteiksi.