Annetaan osaajalle mahdollisuus

Aloitin työn Osaavat naiset -työllistämisprojektissa heinäkuussa 2012. Olin innoissani, unelmatyö! Osa-aikatyötä tekevänä opiskelijana olin hakenut pitkään koulutustani vastaavaa kokopäivätyötä. Olin lähettänyt yli 100 hakemusta, odottanut soittoa työhaastatteluun, saanut hylkääviä sähköpostiviestejä, soitellut työantajille, istunut työhaastatteluissa kertomassa motivaatiostani ja osaamisestani. Käynyt TE-toimistossa, hionut ansioluetteloani, rakentanut LinkedIn-profiilia. Etsinyt kiinnostavia työnantajia verkon ja verkostojen avulla, kartoittanut mahdollisia piilotyöpaikkoja. Työnhaku oli stressaavaa. Pahinta oli hiljalleen kasvava epävarmuus, joka alkoi kohdistua omaan osaamiseeni, lopulta käsitykseeni itsestäni ja omasta arvostani. Kantasuomalaisena korkeasti koulutettuna viiden kielen osaajana aloin kysellä itseltäni, mikä minussa on vikana, kun en löydä työpaikkaa.

Pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajataustaisia naisia auttava projekti oli käynnistynyt vuotta aiemmin Helsingissä ja Vantaalla. Koulutusta ja kokemusta vastaavan työn löytyminen oli hienoa. Osaavat naiset- projektissa sain mahdollisuuden tutustua satoihin eri puolilta maailmaa lähtöisin oleviin naisiin, joilla kaikilla oli sama toive: löytää työpaikka Suomesta. Minulta kysyttiin päivittäin sama kysymys, jonka olin esittänyt itselleni työnhakuvaiheessa:“Mikä minussa on vikana, kun en löydä työtä?”.

Oikeaa vastausta ei ole, koska kysymys on väärä. Työnhakijan vikojen ja puutteiden sijaan tulee keskittyä osaamisen tunnistamiseen ja vahvuuksien kartoittamiseen. Työnhaku on aina stressaavaa, kansalaisuudesta, koulutuksen tai työkokemuksen määrästä riippumatta. Työpaikan löytymiseksi on tehtävä paljon työtä, olipa kyseessä kantasuomalainen tai muualta maailmaa Suomeen muuttanut työnhakija. Tutkimukset todistavat, että kantasuomalaisen on kolme kertaa helpompi löytää työpaikka. Muualta muuttaneelta vaaditaan enemmän: on opiskeltava suomea ja/tai ruotsia, hankittava lisäkoulutusta, luotava verkostoja, kestettävä suomalaisten työnantajien ennakkoasenteita ja arkipäivän rasismia.

Toivotonta? Ei. Hidasta? Kyllä. Kokemukseni perusteella vakuutan, että toivottomin tilanne on silloin, kun työnhakija lakkaa itse uskomasta omiin kykyihinsä ja osaamiseensa. Jotta näin ei tapahtuisi, on hyödynnettävä niitä mahdollisuuksia, joita eri sektoreilla toteutettavat mallit jo nyt tarjoavat: henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa, mentorointia… Tämänhetkisessä työllisyys- ja taloustilanteessa moniammatillinen ja verkoistoissa toteutuva työ työllistämisen edistämiseksi on kustannustehokkain tapa edistää työnantajien ja työntekijöiden kohtaamista.

Annetaan osaajalle mahdollisuus.

Heidi Hirvonen, FM, projektivastaava

Ps. Jos juuri nyt mietit, mitä voisit tehdä tämän asian eteen – tule mukaan Osaavat naiset -työllistämisprojektin toimintaan!

Työllistämisprojektin Anna osaajalle mahdollisuus -kampanja käynnistyy viikolla 10. Kampanjan tavoitteena on löytää uusia työnantajakumppaneita ja rohkaista työnantajia rekrytoimaan maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita. Järjestämme kampanjaan liittyen työnantajille ja työnhakijoille suunnattuja tilaisuuksia pitkin vuotta. Ensimmäinen mahdollisuus keskusteluun ja verkostoitumiseen on tiistaina 24.3. klo 9-12 Eurooppasalissa, voit ilmoittautua mukaan tästä. Voit seurata Anna osaajalle mahdollisuus -kampanjaa Monika-Naiset liiton Facebook-sivulta ja osallistua keskusteluun Twitter-tilin @osaavatnaiset kautta.

Voit valita juuri itsellesi sopivan tavan osallistua: toimia tukihenkilönä maahanmuuttaneelle työnhakijalle, osallistua tapahtumien järjestämiseen tai tiedotustyöhön, auttaa löytämään uusia työnantajakontakteja tai olla muulla tavoin mukana toiminnassa vuoden 2015 aikana.

Yhteystiedot: Projektivastaava Heidi Hirvonen, heidi.hirvonen(at)monikanaiset.fi / 045 2375 014.

Osaavat naiset -projektia (2011-2016) koordinoi Monika-Naiset liitto ry ja rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Osaavat naiset -projekti toteutetaan yhteistyössä TE-palvelujen kanssa.