Irakin naisten yhdistys edistää maahanmuuttajataustaisten naisten asemaa perheessä ja yhteiskunnassa

Teksti: Maasouma Hossaini, assistentti, Monika-Naiset liitto ry

Tutustuin jäsenjärjestömme Irakin naisten yhdistyksen toimintaan. Haastattelin yhdistyksen toiminnanjohtajaa Duin Ghazia, joka kertoi aikaisemmasta työurastaan ja nykyisestä työstään toiminnanjohtajana Irakin naisten yhdistyksessä. Teimme myös videohaastattelun yhdessä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hitomi Tabuchin kanssa. Videolla toiminnanjohtaja Duin Ghazi ja projektityöntekijä Sirwa Farik kertovat Irakin naisten yhdistyksen toiminnasta korona-aikana.

Irakin naisten yhdistys ry

Irakin naisten yhdistyksen (INY) perusti vuonna 2000 joukko irakilaisnaisia. Yhdistyksen tavoitteena on edistää erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten asemaa perheessä ja yhteiskunnassa.

Yhdistys tarjoaa monenlaista toimintaa asiakkailleen, kuten muun muassa suomen kielen ryhmiä, opastusta tietokoneen käytössä, vertaistukiryhmiä, yksilöohjausta ja läksykerhoa. Lisäksi yhdistys antaa neuvoa viranomaiskirjeiden kääntämisessä ja muissa viranomaisasioissa. Suurin osa asiakkaista on arabian- ja kurdinkielisiä pienten lasten äitejä. He hakevat tukea opiskelun ja työn saamiseen.

Toiminnanjohtaja Duin Ghazin haastattelu

Kuvassa INY:n toiminnanjohtaja Duin Ghazi.
Haastattelimme Irakin naisten yhdistyksen toiminnanjohtajaa Duin Ghazia, joka kertoi meille yhdistyksestä ja työstään.

Irakin naisten yhdistyksen perustajat olivat aktivisteja jo lähtömaassaan Irakissa. Heitä on aina kiinnostanut naisten asema ja tasa-arvo. Tämän takia heille oli hyvin tärkeää saada jatkaa omaa työtään myös Suomessa. Yhdistyksen perustamisesta on kulunut 20 vuotta. Yhdistyksen toiminta ja asiakasmäärä on kasvanut ja jatkaa kasvamistaan. Irakin naisten yhdistyksessä on tehty vaikuttamistyötä alusta lähtien, jotta maahanmuuttajanaisten äänet tulisivat esille.  

Duin Ghazi on työskennellyt toiminnanjohtajana maaliskuusta 2020 lähtien. Hänen taustansa on samanlainen kuin yhdistyksen perustajilla. Ghazia on lapsuudesta saakka kiinnostanut ihmisoikeudet ja naisten oikeudet. Suuri syy siihen on hänen isoisänsä, joka oli hänen sanojensa mukaan ’’oman ajan feministi’’.

Ghazin perheessä naisten itsenäistyminen ja koulutus on tärkeässä asemassa. Isälle ja äidille on ollut aina tärkeää, että kaikista lapsista kasvaa itsenäisiä ja kouluttautuneita. Niinpä he tukivat Ghazia, kun hän päätti lähteä opiskelemaan oikeustiedettä ulkomailla.

Duin suoritti kandidaatin tutkintonsa Virossa, jossa opiskeli kansainvälistä EU-oikeutta. Hän suoritti maisteritutkintonsa ihmisoikeuksista yhdessä Euroopan arvostetuimmista yliopistoista, eli Ruotsin Lundin yliopistossa. Valmistumisen jälkeen Duin palasi Suomeen.

Vaikuttamistyö ja ruohonjuuritason työ on aina kiinnostanut Ghazia, ja tämän takia hänen ensimmäinen työpaikkansa Suomessa oli Suomen Pakolaisavussa, johon hän pääsi Paikka auki -hankkeen kautta. Suomen Pakolaisavun jälkeen Duin oli töissä Ihmisoikeusliitossa. Tämän jälkeen hän muutti Englantiin kuudeksi kuukaudeksi, jossa hän teki vapaaehtoistyötä Lontoon Naistenoikeusjärjestössä. Palattuaan Suomeen Duin aloitti työt Monihelissä. Hän oli Monihelissä töissä kaksi vuotta – aluksi kaksi kuukautta projektityöntekijänä, sitten neljä kuukautta projektikoordinaattorina ja loppuajan päällikkönä. Duin teki myös satunnaisesti vapaaehtoistyötä Irakin naisten yhdistyksessä ja näin piti yhteyttä yhdistyksen työntekijöihin. Näin ollen Ghazi oli heille tuttu henkilö ja hänelle ehdotettiin toiminnanjohtajan työtä.

Toiminnanjohtajana Ghazi ottaa paljon vastuuta yhdistyksen toiminnasta. Hän esimerkiksi kehittää järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa ja tekee samalla järjestön hakemuksia ja raportointia. Ghazi tekee myös vaikuttamistyötä ja paljon sidosryhmäyhteistyötä. Lisäksi hän toimii yhdistyksen viestintähenkilönä. Vaikka työtä riittää ja välillä ei tunnu riittävän aikaa kaikkien asioiden hoitamiseen, Ghazi on hyvin motivoitunut ja töiden määrä ei haittaa häntä yhtään. Ghazia motivoi Irakin naisten yhdistyksen työntekijät, varsinkin hallituksen puheenjohtaja, joka on toiminnut Duin mentorina vuosien ajan. Työmotivaatiota lisää myös asiakkailta saatu hyvä palaute. Tulevaisuudessa Duin toivoo pääsevänsä työskentelemään kansainvälisessä organisaatiossa ihmisoikeusteemojen parissa.

Kysyimme Ghazilta myös, mitä hänen mielestään pitää tehdä naisten aseman parantamiseksi? Duin Ghazin mielestä kotoutumispalveluita pitää kehittää paljon enemmän, sillä tällä hetkellä naiset – etenkin kotiäidit – eivät kotoudu yhtä nopeasti kuin miehet. Tähän pitäisi tehdä muutosta. Hän tuo myös esille ruohonjuurityön tärkeyden. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pitäisi tehostaa, jotta kaikkien äänet tulevat kuuluviksi.  

Video Irakin naisten yhdistyksen toiminnasta korona-aikana

Kuvakaappaus YouTube-videosta. Kuvassa Irakin naisten yhdistys ry:n työntekijöitä.

Voit katsoa videon tämän linkin kautta, joka vie sinut YouTubeen.

Toiminnanjohtaja Duin Ghazi ja projektityöntekijä Sirwa Farik kertovat videolla, että Irakin naisten yhdistyksen toiminta on jatkunut korona-aikana. Toimintaa on järjestetty aikaisempaa enemmän verkossa.

Lue lisää Irakin naisten yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen kotisivuilta (linkki vie kotisivuille).

Lue lisää Monika-Naiset liiton jäsenjärjestötyöstä kotisivuiltamme.

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja