Jäsenjärjestö esittäytyy: Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs on liberaalifeministisen Svenska Kvinnoförbundetin (Rkp:n naisliiton), Helsingissä ruotsin kielellä toimiva paikallisjärjestö. Edistämme sukupuolten välistä tasa-arvoa Helsingissä, Suomessa ja kansainvälisesti.

Järjestämme seminaareja ja keskusteluja tasa-arvokysymyksistä ja muista yhteiskunnallisista teemoista, tuemme naisehdokkaita vaaleissa ja järjestämme kulttuuriohjelmaa, esim. lastenkonsertteja ja teatterikäyntejä. Pyöritämme myös paria perhekahvilaa ruotsiksi Helsingissä.

Suvaitsevaisuus, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus ovat meille tärkeitä arvoja. Emme kuitenkaan tee käytännön integraatiotyötä tai naisiin kohdistuvan väkivallan ja ihmiskaupan vastaista työtä, vaan yritämme edistää näitä kysymyksiä eri tavoin poliittisesti, keskustelemalla ja tuomalla ne julki. Koska arvostamme ja halusimme tukea Monika-Naisten erittäin arvokasta työtä monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajataustaisten naisten integroinnin hyväksi Suomessa, anoimme yhdistyksen kannatusjäsenyyttä noin vuosi sitten.

Muutaman vuoden ajan meillä on ollut yhteistyötä Makedoniassa toimivan Sumnal-nimisen kansalaisjärjestön kanssa romaninaisten hyväksi. Sumnalin päätehtävänä on tukea romanilasten koulunkäyntiä ja muilla tavoin tukea romaniyhteisön kehittämistä. He ovat huomanneet, että naiset ovat avainroolissa integraation kannalta. Tähän mennessä 30 romaninaista Skopjessa ja Bitolassa on yhteistyöprojektimme kautta paitsi oppinut kirjoittamaan ja lukemaan, myös saanut tietoa ihmisoikeuksista ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta ym. Kun kesällä tutustuimme projektiin paikan päällä koimme, että Sumnalilla ja Monika-Naisilla on monia yhtäläisyyksiä; olette mm. ymmärtäneet naisten voimaannuttamisen tärkeyden. Kuten UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka on todennut: ”When we empower women, we empower humanity”.

Jäsenjärjestö esittäytyy -sarja esittelee Monika-Naiset liitto ry:n jäsenjärjestöjä. Jäsenjärjestöt saavat Monika-Naiset liitolta tukea tiedotukseen ja voimaa vaikuttamistyöhön sekä foorumin yhteiselle tekemiselle.

Avainsanat