KESÄBLOGI: Osaava nainen maailmalla

Osaava nainen Amerikassa, osa 1

1. Kohti New Yorkia

Teksti ja kuvat: Heidi Hirvonen

Istun lentokoneessa matkalla kohti New Yorkia. Mietin kulunutta vuotta ja edessä olevaa matkaa. Vuosi on ollut työntäyteinen kaikilla maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistämisen parissa työskentelevillä, myös meillä Monika-Naiset liitossa. Suomeen saapui lyhyen ajan sisällä odotettua enemmän turvapaikanhakijoita, ja tehokkaita keinoja uusien tulijoiden kotouttamiseksi ja työllistämiseksi on kehitetty eri sektoreilla, eri puolilla maata.

Omassa työpaikassani maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien, kotoutumisen ja työllistämisen eteen on tehty työtä jo lähes kaksi vuosikymmentä. Onkin hienoa päästä kertomaan tekemästämme työstä tällä kertaa maan rajojen ulkopuolelle, kaupunkiin, jossa asuu enemmän ihmisiä kuin koko Suomessa.

Suomea pidetään usein kansainvälisissä vertailuissa tasa-arvon mallimaana. Viime viikolla tuli kuluneeksi 110 vuotta siitä, kun Suomi antoi naisille äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa – ensimmäisenä maana Euroopassa ja kolmantena maailmassa. Kansainvälisesti vertailtuna sukupuolten välisen tasa-arvon nähdäänkin usein olevan Suomessa hyvällä tasolla, mutta me Suomessa tiedämme, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät toteudu esimerkiksi työelämässä. Maahanmuuttajataustaisten naisten kokema epätasa-arvo on vieläkin epäreilumpaa: Työpaikan löytäminen on kolme kertaa vaikeampaa kuin kantasuomalaisilla, ja syrjintäkokemukset yleisiä jo työnhakuvaiheessa.

Odotan innolla, että pääsen pohtimaan näitä teemoja eri puolilta maailmaa tulevien kollegojen kanssa. New Yorkin yliopiston Culture and Society -ohjelmaan osallistuu 18 asiantuntijaa eri puolilta maailmaa, ja olen ohjelman ainoa pohjoismainen edustaja.

Opinto-ohjelmaan osallistumisen mahdollistaa Fulbright Centerin myöntämä stipendi. Suomi liittyi maailmanlaajuiseen Fulbright -ohjelmaan vuonna 1952, mutta Fulbright Centerin toiminnan juuret ulottuvat jo 1940-luvun lopulla käynnistyneeseen Suomen ja Yhdysvaltain väliseen akateemisen vaihdon ohjelmaan. Tänä vuonna Fulbright Finland lähettää Suomesta 33 stipendiaattia eri puolille Yhdysvaltoja, eri pituisille opintojaksoille. Stipendejä on mahdollista hakea opintojen eri vaiheissa: kandidaatti-, maisteri- tai tohtoritason opintoihin, mutta myös tohtorin tutkinnon jälkeiseen tutkimukseen ja luennointiin. Stipendejä myönnetään myös asiantuntijoille, opettajille sekä alan hallinto- ja tukihenkilöstölle.

Kyseessä ei ole lomamatka: Kuuden viikon opinto-ohjelmaan sisältyy vain muutama vapaapäivä. Luennoille, paneeleihin, seminaareihin ja kulttuuritapahtumiin osallistumisen lisäksi työstämme kukin omaa projektiamme. Lisäksi saamme mahdollisuuden osallistua kolmelle opintomatkalle, jotka suuntautuvat Bostoniin, Washingtoniin ja New Mexicoon.

Jos haluat kuulla lisää, seuraa tätä kesäblogia! Seuraavat blogikirjoitukset julkaistaan 14.6. ja 21.6.2016.

Lisätietoa:

www.monikanaiset.fi / @monikanaiset / @osaavatnaiset
www.fulbright.fi / @FulbrightFIN

Kirjoittaja Heidi Hirvonen työskentelee projektivastaavana Monika-Naiset liitto ry:n hallinnoimassa ja Uudenmaan TE-toimiston rahoittamassa työllistämisprojektissa Osaavat naiset, jossa autetaan pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajataustaisia naisia koulutus- ja työpolkunsa alkuun.