Kyllä työtä tekevälle riittää?

Nyt on kahden kuukauden harjoittelujakso ohi Osaavat naiset -projektissa ja ei voi muuta sanoa, kuin että olipa kokemus. Paljon tuli nähtyä ja koettua, niin asiakastapaamisissa, työpajoissa, kuin myös erinäisissä seminaareissa sekä tapahtumissa. Päälimmäisenä mieleen jäi kuinka monimuotoinen meidän maahanmuuttajataustaisten naisten asiakasryhmä oikein on. He tulevat monista eri lähtökohdista, mutta yhteisenä tekijänä kaikilla on suuri motivaatio löytää töitä ja päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Työllistyminen on hyvin tärkeä asia monelle maahanmuuttajalle, mutta työelämään kiinni pääseminen onkin aivan toinen asia. Maahanmuuttajataustaiset naiset ovat vielä heikommassa asemassa kuin miehet. Minua ihmetyttää, miten niin monien asiakkaidemme kohdalla on mahdollista, että he eivät ole tehneet päivääkään palkallista työtä. Työkokeilut ovat tietenkin yksi tapa auttaa maahanmuuttajaa työllistymään, mutta omasta näkökulmastani näyttää kuitenkin siltä, että maahanmuuttajia saatetaan ohjata työkokeilusta toiseen, ilman lupaustakaan palkallisesta työstä.Toisaalta työkokeilussa suomen kielen taito kohenee, työntekijä saa arvokasta työkokemusta ja todistuksen, mikä auttaa eteenpäin työ- tai koulutuspaikan hakemisessa. Ilman koulutusta ei yleensä vakituista työtä Suomessa saa.

Mieleeni tulee eräs tapaus, jossa Afrikasta lähtöisin oleva nainen on asunut Suomessa yli 15 vuotta, eikä hänellä vieläkään ole kunnon kielitaitoa, työkokemuksesta puhumattakaan. Hän on viettänyt suurimman osan ajastaan kotona huolehtien perheestään. Kyseinen asiakas osaa hädin tuskin Suomen kielen alkeita, eikä hän osaa edes käynnistää tietokonetta. Miten tämä on mahdollista? Jotain on täytynyt mennä pahasti pieleen hänen kotouttamissuunnitelmassaan. Häntä voisikin kutsua ns. väliinputoajaksi. Näitä tapauksia riittää. Virallinen taho pyörittelee näitä ihmisiä luukulta toiselle, kunnes he jäävät unholaan. Kolme vuotta kotoutumissuunnitelmaa ja sen jälkeen olet omillasi. Siinä onkin sitten vaikea lähteä maahanmuuttajana rakentamaan siteitä ympäröivään yhteiskuntaan, kun julkisella puolella resurssit eivät enää riitä auttamaan. Onhan se myös itsestä kiinni, mutta vain vähän suomea taitava maahanmuuttaja jää helposti hyvin yksin.

Uskallan väittää, että täällä Osaavat naiset -projektissa, niin kuin muissakin Monika-Naiset liiton toiminnoissa, osaamme auttaa aivan toisella tavalla kuin julkisella puolella pystytään. Eräs asiakkaani sanoikin minulle kiitollisena, että mitä hän tekisikään ilman meitä. Tarve näille palveluille on suuri. Ja kyllähän viime vuoden tulokset puhuvat puolestaan – lähes kolminkertainen työpolun alkuun päässeiden määrä tavoitteisiin nähden.

Nina Toija
Metropolia, Sosionomi-opiskelija

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja