Lapsityötä Turvakoti Monassa

Tervetuloa turvakodin leikkihuoneeseen! Täällä on vuoden 2016 aikana kohdattu jo 62 lasta (tilasto 11.6.). Turvakodin asiakkaina ovat myös lapset, jotka ovat usein joko todistaneet väkivaltaa tai jopa olleet sen suoria uhreja. Turvakoti Monan lapsityön tavoitteena on tarjota toiminnallista apua perheväkivallan uhreille, olivat he sen todistajina tai kohteena.

Erityisesti lapsityöhön keskittyviä työntekijöitä Turvakoti Monassa on kaksi. Jotta lapsityötä voidaan toteuttaa rauhallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä, turvakotiin on sisustettu ja otettu käyttöön tämä leikkihuone, joka on erityisesti lapsityön käytössä.

Turvakodin lapsityössä olennaista on väkivaltatilanteen käsittely lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti sekä turvallisuuden lisääminen. Lasta kuullaan ja huomioidaan, ja lapsen voimavaroja kartoitetaan. Lapsityötä tehdään lapsilähtöisesti mm. leikin, taiteellisten menetelmien, erilaisten korttien sekä nukkekotityöskentelyn avulla. Isompien lasten kanssa edellä mainittujen lisäksi väkivaltaa voidaan käsitellä myös esim. keskustelun ja erilaisten tehtävien avulla. Lapsityötä toteutetaan yksilö- ja sisarustapaamisina, lasten kohtaamisena arjessa sekä keskusteluina vanhempien kanssa.

Lapsityön tärkeä tehtävä on myös tukea kriisissä olevaa äitiä vanhemmuudessaan ja tehdä lapsi näkyväksi vanhemmalle. Vanhemmille annetaan tietoa väkivallan vaikutuksista lapseen sekä heitä tuetaan lapsen hoidossa ja kasvatuksessa. Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten kanssa työskentelyssä painottuu juuri vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen.

Haasteitakin lapsityön toteuttamisessa Turvakoti Monassa tulee erityisesti yhteisen kielen puuttuessa. Onneksi nykyinen valtionrahoitus takaa sen, että myös lasten kanssa työskentelyyn voi käyttää tulkkia. Tulkkia pyritään käyttämään jokaisen puhetaitoisen lapsen kanssa, jonka kanssa muutoin ei yhteistä kieltä löydy.

Kaiken kaikkiaan lapsityö koetaan turvakodissa tulokselliseksi, sillä sen aikana on yleisesti mahdollista havaita, että lasten hyvinvointi ja iloisuus kasvaa. Lapset ovat kertoneet kokeneensa olonsa turvalliseksi turvakodissa.

Turvakoti Mona on maahanmuuttajanaisille ja heidän lapsilleen tarkoitettu turvakoti. Turvakoti sijaitsee salaisessa osoitteessa, ja se on tarkoitettu väliaikaiseen kriisiasumiseen. Voit hakeutua turvakotiin kaikkialta Suomesta. Turvakotiin voi soittaa, tulla yksin tai lasten kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. Voit soittaa Turvakoti Monan puhelimeen (24h) 045 639 6274. Puhelinnumero on tarkoitettu kriisitilanteissa oleville naisille, jotka hakeutuvat turvakotiin.

Turvakoti Monan toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö / THL.

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja