Osaavia naisia työnhaussa

”Hei, haluaisin löytää työpaikan – voisitko auttaa minua?”

Tämä on kysymys, jonka Osaavat naiset -hankkeen työntekijä kuulee päivittäin.  Kysymyksen esittäjä on useimmiten pitkään työttömänä ollut maahanmuuttajataustainen nainen. Kaikkia työnhakijoita yhdistää sama toive: työpaikka, jonka myötä elämä suomalaisessa yhteiskunnassa asettuisi kohdilleen. Moni on valmis aloittamaan työpolkunsa työharjoittelu- tai työkokeilujaksolla, vaikkapa vain parin kuukauden mittaisella.

”En halua istua kotona tekemättä mitään. Silloin vain masennun”, moni sanoo.

Osaavia naisia työnhaussa. Kuva: Shakiba Adil

Osaavia naisia työnhaussa. Kuva: Shakiba Adil

Työnhakijoiden moninainen kirjo

Osaavat naiset -hankkeen pariin hakeutuvat asiakkaat edustavat eri kansallisuuksia ja myös hakijoiden taustat ovat erilaisia: toisilla on paljon työkokemusta ja korkeakoulututkinto tai kaksi, toisilla koulutusta ja työkokemusta on vain vähän. Henkilökohtaista ohjausta toivotaan niin työpaikan etsimiseen kuin työhakemuksen ja ansioluettelon laatimiseenkin.

Maahanmuuttajataustaiselle työnhakijalle työnhakuun liittyvä asiointi puhelimitse tai Internetin kautta voi tuottaa ongelmia, jos kielitaito on puutteellinen tai tietokoneen käyttö ei ole tuttua. Esimerkiksi moni pääkaupunkiseudulla toimivista siivousalan yrityksistä ottaa vastaan vain verkon kautta lähetettyjä hakemuksia. Hanketyöntekijöiden kanssa voi suomen lisäksi asioida englanniksi, venäjäksi, viroksi tai somalin kielellä. Tarvittaessa tulkkausapua saa Monika-Naiset liiton muiden yksiköiden työntekijöiltä.

Kun työnhaku takkuaa

Maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työttömyysaste on tällä hetkellä noin kolminkertainen koko väestön työttömyyteen verrattuna. Maahan muuttaneen työnhakijan työllistymistä vaikeuttavat suomalaisten työantajien asenteet ja kielitaitoon kohdistuvat vaatimukset. Useissa sisääntuloammateiksi kutsutuissa töissä, kuten siivoojan työssä, sujuva suomen kielen taito ei liene edellytys työstä suoriutumiselle. Esimerkiksi Venäjältä Suomeen muuttaneella Irinalla on yli 20 vuoden kokemus siivoustyöstä, mutta työn löytäminen Suomesta ei silti ole helppoa. Irinalle mieluisin työkohde olisi sairaala – tällöin siivotessa kuulisi paljon suomea ja oppisi koko ajan lisää.

Myös korkeasti koulutettujen työnhakijoiden kohdalla puutteellinen suomen kielen taito on usein syy siihen, ettei työpaikkaa yrityksistä huolimatta löydy. Työnhakua vaikeuttavat myös verkostojen puute ja tutkinnon rinnastamiseen liittyvät ongelmat. Sisääntulotyöt toimivat usein mahdollisuutena saada kullanarvoista työkokemusta ja mahdollisuutena tutustua suomalaiseen työelämään, mutta ongelmallista on, jos niihin jämähtävät myös korkeasti koulutetut työntekijät.

Osaavat naiset eteenpäin työpoluilla

Osaavat naiset -hankkeessa työnhakijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Osaavat naiset -hanke tarjoaa tukea myös työhaastattelutilanteisiin, ja taustatukea saa tarvittaessa myös työjakson aikana.

Mikäli työnhakijalla ei ole koulutusta ja työkokemusta, työpaikan löytäminen voi vaikuttaa mahdottomalta. Ratkaisu voi kuitenkin löytyä työnhakijan muiden vahvuuksien kautta: esimerkiksi pitkään kotona lapsia hoitaneella voi olla paljon arvokasta kokemusta, jota on mahdollista hyödyntää myös työelämässä. Tällöin kyseeseen voi tulla työuran aloittaminen hoiva-alalta kuten vanhusten palvelutalosta tai leikkipuistosta. Työkokemuksen ja kielitaidon karttuessa työnhaku muuttuu helpommaksi ja työnhakijan itseluottamus ja usko omiin kykyihin kasvaa. Hanketyöntekijälle paras palaute onkin oman työpolkunsa alkuun päässyt osaava nainen.

Heidi Hirvonen
Osaavat naiset -hankkeen koordinaattori

Helsingissä ja Vantaalla toteutettava Osaavat naiset -hanke käynnistyi vuonna 2011 ja päättyy vuonna 2016. Hankkeen asiakkaat ovat työttömiä työnhakijoita TE-toimistossa. Hanketta koordinoi Monika-Naiset liitto ry ja rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Osaavat naiset -hanke tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun työnantajien kanssa. Helsingin ja Vantaan kaupungit, palvelutalot, päiväkodit sekä lukuisat yksityiset yritykset ovat tarjonneet työmahdollisuuksia hankkeen asiakkaille.