Suomi-Syyria Ystävyysseura tekee kotoutumista tukevaa työtä

Teksti: Maasouma Hossaini, assistentti, Monika-Naiset liitto ry

Tutustuin jäsenjärjestömme Suomi-Syyria Ystävyysseuran toimintaan. Haastattelin ohjaaja Nakkam Noriia, joka kertoi aikaisemmasta työurastaan ja nykyisestä työstään Suomi-Syyria Ystävyysseurassa. Teimme myös videohaastattelun yhdessä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hitomi Tabuchin kanssa. Videolla toiminnanjohtaja Mania Alkhatib ja ohjaaja Nakkam Norii kertovat Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnasta korona-aikana.

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry

Suomi-Syyria Ystävyysseura tarjoaa arabiankielisille maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa toimintaa ja neuvontaa. Seura toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen erilaisten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja järjestää erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, retkiä ja juhlia. Seuran toimitilat sijaitsevat Espoossa.

Asiakkaat ovat monista eri kulttuureista ja heidän koulutustasoissaan on suurta vaihtelevuutta. Yhdistyksestä haetaan apua ja tukea monenlaisiin asioihin, kuten opiskeluun, työllistymiseen, asumiseen sekä jokapäiväiseen arkielämään.

Ohjaaja Nakkam Noriin haastattelu

Kuvassa istuu sohvalla Suomi-Syyria Ystävyysseuran ohjaaja Nakkam Norii.
Haastattelimme Nakkam Noriia. Hän työskentelee ohjaajana Suomi-Syyria Ystävyysseurassa.

Nakkam Norii on muuttanut Suomeen Syyriasta seitsemän vuotta sitten. Koulutukseltaan hän on farmaseutti. Ennen Suomeen muuttamistaan hän omisti Syyriassa apteekin, jossa hän myös työskenteli. Lisäksi hän työskenteli kolme vuotta lasten syöpätukiyhdistyksessä.

Suomeen muutettuaan Nakkam opiskeli aktiivisesti suomen kieltä ja oli työharjoittelussa apteekissa. Nakkam löysi sattumalta Suomi-Syyria Ystävyysseuran Facebook-sivulta ilmoituksen avoinna olevasta ohjaajan työstä. Hän haki työtä ja työllistyi Suomi-Syyria Ystävyysseuran ohjaajaksi. Hakijoita oli paljon ja Nakkam oli hyvin iloinen, kun hänet valittiin työhön.

Nakkamin työnkuva Suomi-Syyria Ystävyysseurassa on monipuolinen. Hän koordinoi naisten asiointipalvelua. Lisäksi Nakkam toimii ohjaajana erilaisissa ryhmissä kuten esimerkiksi TOIVO-ryhmässä. TOIVO-ryhmä on Suomi-Syyria Ystävyysseuran yhteistyöhanke Mieli ry:n kanssa.

Nakkam ylläpitää myös Suomi-Syyria Ystävyysseuran Facebook-sivua ja tekee etsivää sosiaalityötä LäksyHelppi-kerhossa. LäksyHelppi-kerhossa Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat maahanmuuttajataustaisia lapsia läksyjen kanssa. Nakkam kertoo, että hän soittaa jokaisen lapsen vanhemmalle ja muistuttaa LäksyHelppi-kerhon alkamisesta. Kahden lapsen äitinä Nakkam tietää, että aina ei jokaista asiaa arjessa voi muistaa ja hän pystyy näin työllään tukemaan äitien arjen hallintaa.

Kysyimme Nakkamin tulevaisuuden suunnitelmista. Hän haluaa kehittää työtään Suomi-Syyria Ystävyysseurassa. Hän haluaisi myös jatkaa farmaseutin työtä Suomessa. Nakkamille työn tekeminen on tärkeää ja hän haluaa menestyä elämässään. Asuessaan Suomessa seitsemän vuotta hän on onnistunut rakentamaan itselleen hyvän työuran. Hän toivoo, että jokainen Suomeen muuttanut nainen löytää paikkansa suomalaisesta yhteiskunnasta, kouluttautuu ja työllistyy. Täällä kaikilla on mahdollisuus rakentaa itselleen menestyvä elämä.

Video Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminnasta korona-aikana

Kuvakaappaus YouTube-videosta. Kuvassa Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n työntekijöitä.

Voit katsoa videon tämän linkin kautta, joka vie sinut YouTubeen.

Toiminnanjohtaja Mania Alhkatib ja ohjaaja Nakkam Norii kertovat videolla, että Suomi-Syyria Ystävyysseuran toiminta on jatkunut korona-aikana. Järjestön tarjoamat palvelut ovat helpottaneet naisten arkea ja lasten koulunkäyntiä.

Lue lisää Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n toiminnasta yhdistyksen kotisivuilta (linkki vie kotisivuille).

Lue lisää Monika-Naiset liiton jäsenjärjestötyöstä kotisivuiltamme.

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja