Toiminnan voimaa MoniNaisten Talolla

Toimintaterapeuttiopiskelijan kokemuksia ja näkemyksiä toimintaterapiasta maahanmuuttajatyössä

Nimeni on Helka, ja olen loppuvaiheen toimintaterapeuttiopiskelija ammattikorkeakoulu Arcadasta. Tein viimeisen työharjoitteluni Monika-Naiset liiton MoniNaisten Talolla kesä-heinäkuussa 2013. Kiinnostus tehdä työharjoittelu maahanmuuttajien parissa heräsi opintojeni aikana, ja olinkin onnekas, kun pääsin työharjoitteluun MoniNaisten Talolle. Toimintaterapian monet mahdollisuudet nostivat koulunpenkillä istuessani mieleeni kysymyksiä siitä, miten toimintaterapiaa voitaisiin hyödyntää maahanmuuttajien toiminnallisuuden ja osallistumisen edistämiseksi.

Työnä mielekkään ja merkityksellisen arjen tuottaminen maahanmuuttajanaisille

Harjoitteluni aikana havaitsin, että MoniNaisten Talo on maahanmuuttajanaisille tärkeä sosiaalinen ympäristö. Siellä he voivat tavata muita naisia, saada uusia ystäviä ja näin laajentaa sosiaalista verkostoaan, saada ohjausapua arkipäiväisten toimintojen kanssa, kuten laskunmaksussa tai asunnonhaussa sekä osallistua ryhmätoimintoihin. Henkilökohtaisen ohjauksen kautta he harjaannuttavat tärkeitä taitoja, joita he tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään. Ohjaajan tuella he oppivat mukauttamaan toimintaansa niin, että toimiminen uudessa maassa olisi sujuvaa. MoniNaisten Talon kerhoissa naiset myös oppivat uusia taitoja, kuten suomen kieltä.

IMG_0023

Muut Talon kerhot, kuten kokkikerho ja jumppa, tukevat muun muassa naisten mahdollisuuksia osallistua mielekkäisiin vapaa-ajan toimintoihin. Kokemukseni kerhojen ohjaajana osoittavat, että nämä eri ryhmätoiminnot ovat naisille mielekkäitä ja merkityksellisiä, sillä osallistujia eri kerhoihin oli aina runsaasti. Painopiste omassa työssäni harjoittelun aikana oli naisten toiminnallisen osallistumisen edistäminen toiminnallisen identiteetin ja toiminnallisen pätevyyden tukemisen ja vahvistamisen avulla. Terapeuttinen toiminta tapahtui sekä yksilöohjauksessa että ryhmämuotoisena jo olemassa olevia kerhotoimintoja hyödyntäen, sekä retkien muodossa. Esimerkiksi suomen kielen ryhmässä sovellettiin luovaa toimintaa kuvakollaasien tekemisen kautta. Teimme myös tutustumisretken Kallion kirjastoon, jolloin naiset saivat ohjaajan tuella muun muassa harjaannuttaa taitojaan pärjätä suomen kielellä MoniNaisten Talon ulkopuolisessa ympäristössä, sekä tutun ryhmän mukana oppia hyödyntämään monipuolisia kirjastopalveluja.

Toimintaterapia kotouttamistyössä – uusi mahdollisuus?

Työharjoitteluni aikana havaitsin, että monet naisten toiminnallisista haasteista liittyivät arkipäiväisistä toiminnoista suoriutumiseen sekä monipuolisen ja tasapainoisen toiminnallisen elämän vahvistamiseen. Siksi mielestäni toimintaterapeuteilla voisi toiminnan asiantuntijoina olla paljon annettavaa erityisesti juuri maahanmuuttajanaisten toiminnallisuuden ja osallistumisen tukemiseksi ja edistämiseksi, ja sitä myötä kotoutumisen edistämiseksi. Toimintaterapian vahvuudet, niin maahanmuuttajatyössä kuin muidenkin asiakasryhmien kohdalla, ovat asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, terapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö ja tavoitteellisuus toimintakyvyn arvioinnin ja suunnitelman teon avulla sekä toiminnan terapeuttisessa käytössä.

Oli hienoa huomata, että Monika-Naiset liitto on ottanut toimintaterapian hyödyt käyttöön ja kuulinkin, että liitossa ollaan suunnittelemassa toimintaterapian menetelmien hyödyntämistä jatkossakin maahanmuuttajien tukemisessa.

Helka Eterma
Monika-Naiset liitto ry:n työharjoittelija