Turvakoti Mona tarjoaa apua monella eri kielellä

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Turvakoti Mona on Suomen ainoa salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti, jossa tarjotaan kriisiapua ja turvallista asumista lähisuhdeväkivallan uhreille usealla eri kielellä.  

Turvakoti Mona aloitti toimintansa heinäkuussa 2004. Turvakoti syntyi tarpeeseen auttaa väkivaltaa kokeneita, Suomeen muualta muuttaneita naisia ja lapsia. Turvakotiin olivat tervetulleita myös romaninaiset ja ne yksinäiset naiset, jotka eivät päässeet muiden turvakotien palvelujen piiriin. 

Turvakoti Monan toiminta oli maassamme ainutlaatuista siksi, että siellä keskityttiin maahanmuuttajataustaisten naisten ja lasten auttamiseen. Tarve turvakotipaikoille oli tällä kohderyhmällä suuri. Turvakoti Monassa tarjottiin myös erityispalveluja naisille, jotka olivat kokeneet mm. kunniaan liittyvää väkivaltaa tai joutuneet ihmiskaupan uhriksi. Turvakodin paikat olivat jatkuvasti täynnä. 

Palvelutarpeen kasvaessa Turvakoti Monan toimintaa laajennettiin vuonna 2012. Tilaa oli kuudelle perheelle ja neljälle yksin tulleelle asiakkaalle. Monikulttuurisen henkilöstön kielitaito oli laaja ja asiakkaita pystyttiin palvelemaan yli kymmenellä eri kielellä. Vapaaehtoiset olivat aktiivisesti turvakodin toiminnassa jo alusta saakka mukana – ilman heitä ei olisi meitä! 

Vuonna 2015 voimaan tullut turvakotilaki toi mukanaan toivottuja uudistuksia ja helpotti turvakodissa tehtävää työtä.  Turvakotipalveluista tuli maksuttomia kaikille lähisuhdeväkivallan uhreille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tultua koordinoimaan turvakotitoimintaa valtakunnallisesti, saatiin turvakotityölle enemmän volyymia. Tämän myötä turvakotien keskinäinen yhteistyö ja tiedon jakaminen lisääntyivät. Turvakoti Monan asiakkaiksi voivat uudistuksen myötä tulla kaikki lähisuhdeväkivallan uhrit sukupuolesta, kansallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Palvelu on valtakunnallinen. 

Vuoden 2016 joulukuussa saivat kaikki Suomessa toimivat turvakodit käyttöönsä valtakunnallisen Nollalinja-puhelinpalvelun. Sen avulla turvakodit pystyvät saamaan reaaliaikaista tietoa Suomessa toimivien turvakotien asiakaspaikkatilanteesta. Palvelun käyttöönoton myötä asiakkaille on pystytty antamaan apua nopeammin ja helpommin kun tiedetään, missä turvakodissa on kullakin hetkellä tilaa ottaa vastaan uusia asiakkaita. 

Lapset ovat aina olleet tärkeitä asiakkaita turvakodissa ja heidän tarpeensa on otettu erityisen hyvin huomioon. Viime vuosina lapsityötä on kehitetty Turvakoti Monassa merkittävästi ja lapset tehdään näkyviksi monin eri menetelmin. Lasten kanssa työskennellään ikä huomioiden esimerkiksi leikin, taiteellisten menetelmien ja keskusteluiden avulla. 

Erityisosaaminen ja kulttuurisensitiivinen työote näkyvät yhä enemmän Turvakoti Monan työssä. Myös tieto turvakodin palveluista on levinnyt laajasti – toiminta tunnetaan Suomessa hyvin. Ihmiset eri kulttuureista löytävät ja saavat apua Turvakoti Monasta usein heidän omalla äidinkielellään – joko ilman tulkkia tai tulkkausapua käyttäen. Vuosittain autetaan noin 300 aikuista ja lasta, jotka ovat tulleet Suomeen noin 40 eri lähtömaasta. 

Nyt eletään vuotta 2018 ja Turvakoti Monan katse suuntautuu tulevaan. Uudet tilat ja yhä laajentuva toiminta tuovat lisää motivaatiota työhön. Koska tarve Turvakoti Monan tarjoamille palveluille on kasvava, kuuluu tulevaisuuden visioihin useamman salaisessa osoitteessa toimivan turvakodin perustaminen Suomeen. On tärkeätä, että mahdollisimman moni lähisuhdeväkivallan uhri saa apua. 

Teksti: Turvakoti Monan työntekijät 

Turvakoti Mona tarjoaa kriisiapua ja turvallista asumista Suomen ainoassa salaisessa osoitteessa sijaitsevassa turvakodissa. Turvakotiin voi hakeutua kaikkialta Suomesta silloin, kun kotona tai lähiyhteisössä on lähisuhdeväkivallan takia liian vaarallista. Turvakoti Monaan voi soittaa ja hakeutua 24h. Puhelinnumero on 045 639 6274. 

Voit seurata Turvakoti Monaa Facebookissa!

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja