Turvakoti Monan vapaaehtoistyöntekijä vieraili turvakodissa Moldovassa

Casa Marioarei, skyddshem för kvinnor och barn i Moldavien

Text: Susanna Gulin
Bilderna: Elena Burca och Susanna Gulin i Casa Marioarei och Skyddshemmets trädgård

Tillsammans med en grupp journalister och andra representanter för media besökte jag i början av oktober Moldavien, Europas fattigaste land. Fattigdomen är där den främsta orsaken till den människohandel och export av kvinnor och barn till prostitution i andra europeiska länder som pågår i landet. Många kvinnor tar sig ut ur landet i hopp om arbete, vilket ger upphov bl.a. till trafficking. Kvinnor lämnar sina män till följd av våld i hemmet, ofta förorsakat av alkoholmissbruk och arbetslöshet. Kyrkan kan tillfälligt hjälpa dem med skyddat boende, men de tvingas ofta till prostitution, som är straffbart (vilket sexköp däremot inte är). Särskilt ensamstående mödrar och föräldralösa barn löper risk att bli offer för trafficking. En lag mot våld i hemmet stiftades 2010, men lagen har inte lett till någon större förändring i praktiken.

Centret för våldsdrabbade kvinnor och barn i huvudstaden Chisinau, Casa Marioarei, verkar inom NGO-organisationen Association against violence och leds av föreståndaren Elena Burca, som suttit i både sovjetiskt och moldaviskt parlament. Elena är en verklig eldsjäl som gått in för att engagera stadens invånare för olika aktiviteter som stöder centret, konserter och insamlingar av olika slag, enligt mottot ”Democracy starts with you”. Lokaliteterna har rustats upp och färdigställts av frivilliga, och i den vackra trädgården odlas blommor och grönsaker. I centret finns förutom inackorderingsrummen också kontor, konferensrum, väntrum, matsal och kök.

Centret som startades för 15 år sen erbjuder boende i 11 rum för kvinnor och barn som drabbats av våld i hemmet, samt psykologisk hjälp och läkarundersökning för både dem själva och barnen, bl.a. samtal, traumabearbetning genom lek och konstnärliga uttryck. Centret tillhandahåller också juridisk hjälp för bl.a. polisanmälan, skilsmässa och besöksförbud. Centret ger också utbildning om problematiken åt olika samhälls- och kommunala aktörer. Kvinnorna stannar vanligen ca 6 månader i hemmet och får också hjälp med att söka jobb och daghemsplats för barnen. Centret engagerar många frivilliga och samarbetar också med skolorna.

Den verksamhet som Casa Marioarei bedriver har många likheter med Monika-Naiset liittos och Turvakoti Monas arbete, bägge präglas av entusiasm och övertygelsen om att problem kan lösas. Besöket i Casa Marioarei gav mej en stark tro på att utsatta kvinnors situation runt om i världen kan förbättras med stöd av kvinnors inbördes solidariet och engagemang. Democracy starts with you!

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja