Yhdessä – käsi kädessä ry tekee työtä naisten aseman ja oikeuksien edistämiseksi

Teksti: Maasouma Hossaini, assistentti, Monika-Naiset liitto ry

Tutustuin jäsenjärjestömme Yhdessä – käsi kädessä ry:n toimintaan. Haastattelin yhdistyksen puheenjohtajaa Egezona Kllokoqi-Bublakua, joka kertoi meille yhdistyksestä. Teimme myös videohaastattelun yhdessä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hitomi Tabuchin kanssa. Videolla puheenjohtaja Egezona Kllokoqi-Bublaku kertoo Yhdessä – käsi kädessä ry:n toiminnasta korona-aikana.

Yhdessä – käsi kädessä ry

Yhdessä – käsi kädessä ry on vuonna 2017 perustettu järjestö, jonka toiminta pyörii vapaaehtoistyöllä. Järjestö auttaa naisia erilaisissa kysymyksissä ja jokapäiväisissä arjen asioissa. Yhdessä – käsi kädessä ry on perustettu albaanitaustaisille naisille ympäri Suomea.

Puheenjohtaja Egezona Kllokoqi-Bublakun haastattelu

Haastattelin Egezona Kllokoqi-Bublakua, joka on Yhdessä – käsi kädessä ry:n puheenjohtaja ja yksi viidestä perustajajäsenestä. Hän kertoi meille yhdistyksen toiminnasta ja siitä, mikä sai hänet muiden albaanitaustaisten naisten kanssa perustamaan yhdistyksen albaanitaustaisille naisille. 

Yhdessä – käsi kädessä ry:n puheenjohtajana ja sosiaalipoliittisena asiantuntijana toimiva Kllokoqi-Bublaku kertoo, että yhdistyksen tarkoituksena on auttaa albaanitaustaisia naisia, jotka tarvitsevat apua arkielämästä selviytymiseen, lasten kasvatukseen sekä koulutuksen ja työn etsimiseen. Hän pitää erityisen tärkeänä sitä, että yhdistystoiminnan kautta pystytään vaikuttamaan sekä yhteisöllisiin että yhteiskunnallisiin asioihin. Naisten oikeudet ja niiden edistäminen ovat Kllokoqi-Bublakulle sydämen asia. Tämän takia yhdistyksen perustaminen oli luonteva tapa alkaa tehdä työtä naisten aseman ja perusoikeuksien edistämiseksi.

Egezona Kllokoqi-Bublakua on nuoresta saakka kiinnostanut naisasiat ja naisten oikeudet. Hän on aina ollut aktiivinen ja halunnut auttaa naisia. Hän tuo esiin, että yhdistystoiminnassa pystyy parhaiten kohtaamaan, tukemaan ja auttamaan apua tarvitsevia. Yhdistystoiminnassa on kyse myös yhteisvoimasta, yhdessä tekemisestä ja yhdessä asioihin vaikuttamisesta. Kollektiivisuus voimaannuttaa ja naiset pystyvät selviytymään paremmin arjessa kohtaamistaan haasteista ja pulmista.

Yhdessä – käsi kädessä ry:n työntekijät ovat vapaaehtoisia, ja heitä kaikkia yhdistää halu auttaa apua tarvitsevia naisia. Vapaaehtoiset ovat eri taustaisia ja -ikäisiä. Jotkut ovat korkeasti koulutettuja, kun taas toiset työttömiä tai etsivät parhaillaan työtä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan yhdistyksen toimintaan ja kaikkien panostusta myös tarvitaan.

Yhdistys tarjoaa tukea monenlaisiin kysymyksiin ja asioihin riippuen asiakkaiden tarpeista. Naisia pyritään ohjaamaan elämässään eteenpäin ja tarvittaessa ratkaisuja haasteisiin etsitään yhdessä. Tarkoituksena on tukea ja auttaa albaanitaustaisia naisia laajasti, mutta erityisesti lasten kasvatuksellisissa kysymyksissä sekä naisten työllistymiseen ja kouluttautumiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa naisten identiteettiä ja itseluottamusta, parantaa sosioekonomista asemaa sekä tukea heidän lastensa koulunkäyntiä. Yhdistys järjestää jäsenistölleen myös erilaisia keskustelu- ja infotilaisuuksia.

Kllokoqi-Bublaku puhui myös siitä, mitä tulee tehdä naisten oikeuksien edistämiseksi. Hän korostaa tasa-arvokysymysten esiin nostamisen tärkeyttä maahanmuuttajayhteisössä ja kotouttamistoimenpiteissä. Maahanmuuttajataustaiset naiset tulevat erilaisista yhteiskunnista ja kulttuureista, jotka saattavat erota merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan arvoista ja toiminnasta. Tämän takia on erittäin tärkeää valistaa naisia omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan. Naisten kohtaamista ongelmista tulee myös uskaltaa puhua ääneen ja kehittää uusia työvälineitä, joilla viranomaiset pääsevät puuttumaan erilaisiin tilanteisiin ja tukemaan naisten asemaa ja oikeuksien toteutumista.

Video Yhdessä – käsi kädessä ry:n toiminnasta korona-aikana

Kuvakaappaus YouTube-videosta. Kuvassa Yhdessä - käsi kädessä ry:n puheenjohtaja Egezona Kllokoqi-Bublaku

Voit katsoa videon tämän linkin kautta, joka vie sinut YouTubeen.

Korona on vaikuttanut koko yhteiskuntaan, niin myös Yhdessä – käsi kädessä ry:n toimintaan. Suurin haaste on nyt saada ihmiset mukaan toimintaan. Jäsenten tapaamiset ovat jääneet kokonaan pois ja näin jäseniä tavoitetaan verkon tai puhelimen kautta. Tämä on aiheuttanut sen, että yhdistyksen toiminta on supistunut ja yhteydenottoja tulee aika vähän. Lisäksi erilaiset tapahtumat järjestetään pelkästään verkossa. Toisaalta etätilaisuudet ovat olleet osana yhdistyksen toimintaa jo pidemmän aikaa, sillä näin on pystytty tavoittamaan enemmän albaanitaustaisia naisia ympäri Suomen. 

Lue Monika-Naiset liiton jäsenjärjestötyöstä kotisivuiltamme.

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja