Jäsenjärjestöt

Toimimme kattojärjestönä monikulttuurisille naistyötä tekeville järjestöille.

Tuemme jäsenjärjestöjä yhdistystoi­minnan, taloushallinnon ja vaikuttamistyön kehittämisessä. Lisäksi tarjoamme foorumin yhteiselle tekemiselle ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Jäsenjärjestötoimintaa koordinoidaan Monika-Naiset liiton keskustoimistossa.

Jäsenjärjestömme

Indian Women in Finland ry 
pyrkii ehkäisemään intialaistaustaisten naisten ja -lasten syrjäytymistä ja ylläpitämään intialaista kulttuuria. Yhdistys järjestää aktiivisesti ryhmätoimintaa.

Irakin naisten yhdistys ry (INY ry)
pyrkii edistämään erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten asemaa perheessä ja yhteiskunnassa.

Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry
kokoaa yhteen Keski-Suomessa asuvia afrikkalaistaustaisia ihmisiä ja heitä, jotka ovat kiinnostuneita afrikkalaisesta kulttuurista.

Lähi-idän naisten yhdistys ry (Kuopio)
tukee maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutuksia arabian ja/tai suomen kielellä.

Lähi-idän naisten yhdistys ry (Tampere)
ylläpitää Lähi-idän kulttuurin kulttuuriperintöä Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten naisten keskuudessa. Lisäksi yhdistys tukee maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys tarjoaa sosiaalisen ja luovan toimintaympäristön, jossa voi osallistua eri tapahtumiin ja koulutuksiin arabian ja/tai suomen kielellä.

MCSL / Maman congolaise Sans Limite ry
antaa tukea naisille ja nuorille kotoutumiseen ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry
edistää maahanmuuttajataustaisten naisten urheilu- ja kulttuuritoimintaa ja tarjoaa mahdollisuuksia harrastusta urheilua. Lisäksi yhdistys auttaa jäseniään kohottamaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja ylläpitämään kiinnostusta urheiluun ja kulttuuritoimintaan.

Myllypuron maahanmuuttajien yhdistys ry
edistää Suomessa syntyneiden ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten yhteistoimintaa. Lisäksi yhdistys tukee lähtömaan kielen ja kulttuurin tuntemusta ja osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Non-Resident Nepali Association
tukee nepalilaistaustaisten ihmisten kotoutumista, ylläpitää nepalilaista kulttuuria ja tekee sitä tutuksi.

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry
toimii Oulussa ja Oulun seudulla olevien turvapaikanhakijoita vastaanottavien vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden tukena.

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
auttaa Suomessa asuvia, erityisesti suomen kielen taidottomia kiinalaistaustaisia ihmisiä hätä- ja kriisitilanteissa esimerkiksi ohjaamalla heidät viranomaisten luokse. Tätä tarkoitusta varten yhdistys tarjoaa kiinankielistä tukea puhelimitse ja sähköpostitse. 

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (SVK)
on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ja valvoo Suomessa asuvien venäjänkielisten etuja ja toimii kattojärjestönä venäjänkielisille sosiaali- ja terveys järjestöille. Keskusjärjestö edistää venäjänkielisten kotouttamista, sopeutumista yhteiskuntaan, työllistymistä, digitalisaatiota, terveyttä- ja hyvinvointia.

Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry
edistää Suomen ja Kiinan välistä tiedon vaihtoa ja yhteistyötä akateemisen ja käytännön oikeuden kentällä. Lisäksi yhdistys auttaa kiinalaistaustaisia ihmisiä integroitumaan paremmin paikallisyhteisöön antamalla oikeudellista avustusta.

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
tarjoaa arabiankielisille maahanmuuttajille kotoutumista tukevaa toimintaa ja neuvontaa. Seura toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen erilaisten viranomaistahojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia verkostoitumistilaisuuksia, retkiä sekä juhlia.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (kannatusjäsen)
tekee tasa-arvotyötä Suomessa poliittisella, sosiaalisella ja taloudellisella tasolla liberaalifeministisestä näkökulmasta.

Yhdessä – käsi kädessä ry
auttaa ja tukee albaani- ja maahanmuuttajataustaisia naisia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi yhdistys järjestää infotilaisuuksia ja tukee työnhaussa sekä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Haluatteko tietää lisää tai liittyä jäsenjärjestöksemme?

Ota yhteyttä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Hitomi Tabuchiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hitomi.tabuchi(at)monikanaiset.fi tai soittamalla puhelinnumeroon
045 126 8802.

Voit hakea jäsenyyttä myös verkossa täyttämällä lomakkeen (linkki)

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja