Julkaisut

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta – Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön

Opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan peruspalveluihin tukemaan väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamistyötä. Opas perustuu sosiaali-, terveys- ja järjestöalan ammattilaisten haastatteluihin, käytännön kokemuksiin sekä pohjoismaiseen kirjalliseen aineistoon. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:15.

Tekijät: Kyllönen-Saarnio Eija & Nurmi Reet

Linkki PDF:n lataussivulle

Naisena maailmalta Suomeen. Elämäntarinoita eri puolilta maailmaa

Julkaisussa Suomessa asuvat, eri puolilta maailmaa kotoisin olevat naiset kertovat oman tarinansa. Tarinat vievät arkisiin tilanteisiin ja naisten elämään Afganistanissa, Irakissa, Kamerunissa, Filippiineillä, Pakistanissa, Somaliassa, Thaimaassa ja Perussa. Julkaisu ilmentää suomalaista kehitysviestintää ja -kasvatusta ihmisläheisellä ja konkreettisella tavalla. Henkilökohtaiset tarinat nostavat globaalit kehityskysymykset arjen tasolle, lähelle lukijoita. Monika-Naiset liitto on toteuttanut julkaisun ulkoasiainministeriön tuella.

Tekijät: Hiltunen Suvi & Tuominen Jenni

Linkki PDF-tiedostoon

Tunnista ja turvaa – Käsikirja väkivallan uhrin auttamistyöhön vastaanottokeskuksissa

Käsikirja on tarkoitettu oppaaksi vastaanottokeskuksien työntekijöille, sekä kaikille, jotka työssään voivat kohdata väkivaltaa kokeneita maahanmuuttajanaisia ja lapsia. Käsikirja sisältää tietoa maahanmuuttajanaisiin kohdistuvasta väkivallasta ja tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä, helposti asiakastyöhön sovellettavissa olevia neuvoja ja suosituksia väkivallan tunnistamiseen ja uhrin kanssa toimimiseen. Monika-Naiset liitto on toteuttanut julkaisun Euroopan pakolaisrahaston tuella.

Tekijät: Allinen-Calderon Nnenna, Kanervo Marianna & Nurmi Reet

Linkki PDF-tiedostoon

ABC – turvapaikanhakijanaisten kokeman väkivallan kartoittamiseen

ABC on Monika-Naiset liiton Tunnista ja turvaa -julkaisun oheismateriaali. ABC on tehty asiakkaan kokeman väkivallan kokonaisvaltaiseen tilanteen kartoittamiseen ja helpottamaan väkivallan puheeksi ottamista asiakkaan ja työntekijän välillä. Monika-Naiset liitto on toteuttanut julkaisun Euroopan pakolaisrahaston tuella.

MoniNaisten Talo -käsikirja

Käsikirja on Euroopan kotouttamisrahaston rahoittaman ja Monika-Naiset liiton hallinnoiman MoniNaisten Talo -hankkeen tuotos. Käsikirjassa esitellään MoniNaisten Talon keskeisiä toimintoja ja niiden merkitystä kotoutumisen tukemisessa.

Käsikirja on tarkoitettu viranomaisille, järjestöille ja kaikille, jotka ovat mukana erityisesti naisille ja lapsille suunnattujen kotoutumistoimien toteuttamisessa. Monika-Naiset liitto on toteuttanut julkaisun Euroopan kotouttamisrahaston tuella.

Tekijät: Hiltunen Suvi, Moilanen Kirsi, Nurmi Reet & Tuominen Jenni

Asiakkaana väkivaltaa kokenut maahanmuuttajanainen -tutkimusjulkaisu

Tämä julkaisu perustuu hankkeessa tuotettuun selvitykseen väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden maahanmuuttajataustaisten naisten elämäntilanteesta, asiakaskunnan uhriutumisesta, väkivallan muodoista ja ongelmakentästä, sekä avun tarpeista heidän hakeutuessaan asiakkaiksi Monika-Naiset liiton ylläpitämään matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluun, Voimavarakeskukseen. Tässä julkaisussa esiteltävät selvitystyön tulokset hyödyttävät väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten ja -lasten kanssa työskenteleviä tahoja, palvelun tarjoajia, viranomaisia, järjestöjä, asiantuntijoita ja rikoksentorjunnan menetelmien kehittäjiä sekä väkivallan ennaltaehkäisytyötä tekeviä toimijoita. Monika-Naiset liitto on toteuttanut julkaisun rikoksentorjuntaneuvoston tuella.

Teksti: Äärelä Eeva ja Gerbert Natalie
Toimitus: Nurmi Reet ja Tuominen Jenni

STOP Traffick! -projektin tutkimus

Monika-Naiset liitto ry oli mukana EU:n ISEC-ohjelman rahoittamassa STOP Traffick! -projektissa, jonka tavoitteena on laskea ihmiskaupan uhrien tarjoamien seksipalvelujen kysyntää. Projektin yhteydessä tuotettiin tutkimus, jonka voit lukea tästä.

Upholding Rights! Early Legal Intervention

Monika-Naiset liitto ry oli mukana EU:n ISEC-ohjelman rahoittamassa Upholding Rights! Early Legal Intervention. Projektin tarkoituksena on kehittää parhaita käytäntöjä ihmiskaupan uhrien varhaisessa oikeudellisessa puuttumisessa heidän suojelemiseksi. Varhainen oikeudellinen puuttuminen edistää uhrien sosiaalista toipumista ja parantaa heidän oikeudellista asemaansa. Projektin raportin voit lukea tästä.

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja