Alkuvuoden 2015 lausunnot

Lausunto Lakivaliokunnalle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto Sisäministeriölle luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin ehdotukseksi koordinaatiorakenteen luomiseksi