Vaikuttamistyö

Teemme vaikuttamistyötä maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien edistämiseksi.

Monika-Naiset liitto tarjoaa päättäjille ja viranomaisille tietoa

  • maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta
  • kotoutumisen ja työelämän keskeisistä kysymyksistä.

Monika-Naiset liitto valvoo maahanmuuttajataustaisten naisten oikeuksien toteutumista seuraamalla lainsäädäntöä ja päätöksentekoa.

Vaikuttamistyön muodot

  • lausuntojen antaminen
  • kuulemistilaisuuksiin osallistuminen
  • asiantuntija- ja ohjausryhmiin osallistuminen
  • verkostotyöhön osallistuminen
  • päättäjien tapaaminen
  • tiedotteiden julkaiseminen
  • järjestöjen yhteisissä kannanotoissa mukana oleminen
  • sosiaalisessa mediassa viestiminen.
© 2020 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja