Teemme yhteistyötä monikulttuurisen naistyön saralla. Liitollamme on jäsenjärjestöjä, joille tarjoamme tukea tiedotukseen, toimintansa kehittämiseen, voimaa vaikuttamistyöhön ja foorumin yhteiselle tekemiselle.

Jäsenjärjestöjämme ovat:

ACORFIN ry
Suomessa asuvien kongolaisten yhteisöjärjestö, joka auttaa Suomeen muuttaneita kongolaisia ja muita keskiafrikkalaisia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, edistämään yhteyksiä heidän ja hallinnollisten tahojen välillä ja säilyttämään maahanmuuttajien oma kulttuuri.

Empowerment of African Women
Kotoutumista edistävä ja naisia voimaannuttava järjestö.

HanTang Fashion ry 
Kotoutumista tukevaa toimintaa mm. tanssin keinoin.

Irakin Naisten Yhdistys ry
Auttaa irakilaisnaisia ja -perheitä kotoutumaan Suomeen.

Indian Women in Finland ry 
Pyrkii ehkäisemään intialaistaustaisten naisten ja -lasten syrjäytymistä ja ylläpitämään intialaiskulttuuria erilaisin ryhmätoiminnoin.

Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry (Monaliiku ry)
Edistää maahanmuuttajanaisten urheilu- ja kulttuuritoimintaa ja tarjoaa maahanmuuttajanaisille mahdollisuuksia harrastusta urheilua. Yhdistys pyrkii kohottamaan jäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä sekä pyrkii ylläpitämään pysyvää kiinnostusta urheiluun ja kulttuuritoimintaan.

Non-Residential Nepali Association
Tukee nepalilaisten kotoutumista sekä ylläpitää nepalilaista kulttuuria ja tekee sitä tutuksi.

Omega ry
Harjoittaa avustustoimintaa ja kehitysyhteistyötä sekä tukee ja edistää vähemmistöryhmien yhdenvertaisuutta kantaväestön keskuudessa niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Somalinaisten tuki WADAJIR ry
Toiminnan tarkoituksena on saada pääkaupunkiseudun somalinaisia toimimaan yhdessä. Järjestön toimintaan kuuluvat asiakasneuvonta, yhteistyöprojektit, luku- ja kirjoitustaidon tukiopetus sekä nuorisoryhmät.

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA
SKA:n tavoitteena on auttaa Suomessa asuvia erityisesti kielitaidottomia kiinalaisia hätä- ja kriisitilanteissa, viime kädessä ohjaamalla heidät asiaankuuluvien viranomaisten luokse. Tätä tarkoitusta varten on perustettu päivystysosasto, joka pystyy päivystämään kiinaksi puhelimitse ja sähköpostitse.

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n toiminnan perusajatuksena on kertoa syyrialaisesta kulttuurista ja tehdä näkyväksi sen taidetta, henkilöitä ja tavallista arkea. Tarkoituksena on yhteyden luominen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä, näiden kahden eri kulttuuriryhmien edustajien ystävyyssiteiden mahdollistamiseksi. Seura on jatkuvasti yhteydessä Suomen viranomaistahojen kanssa sekä toimii yhteistyössä monien eri kansalaisuuksia edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (kannatusjäsen)
Svenska Kvinnoförbundet on poliittinen naisjärjestö, joka tekee tasa-arvotyötä Suomessa poliittisella, sosiaalisella ja taloudellisella tasolla liberaalifeministisestä näkökulmasta.

Women Designed for Success ry (WODESS)
WODESS on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on tukea naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, voimaantumista ja menestystä.

Olet kiinnostunut liittymään jäsenjärjestöksemme?

Otathan yhteyttä toiminnanjohtaja Jenni Tuomiseen
jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi, 045 675 9276.
Voit hakea jäsenyyttä myös nettisivuiltamme / Hae jäsenjärjestöksi (LOMAKE)