Teemme yhteistyötä monikulttuurisen naistyön saralla. Liitollamme on jäsenjärjestöjä, joille tarjoamme tukea tiedotukseen, toimintansa kehittämiseen, voimaa vaikuttamistyöhön ja foorumin yhteiselle tekemiselle.

Jäsenjärjestöjämme ovat:

Irakin Naisten Yhdistys ry
Auttaa irakilaisnaisia ja -perheitä kotoutumaan Suomeen.

Indian Women in Finland ry 
Pyrkii ehkäisemään intialaistaustaisten naisten ja -lasten syrjäytymistä ja ylläpitämään intialaiskulttuuria erilaisin ryhmätoiminnoin.

Keski-Suomen Afrikkayhdistys ry
Kokoaa yhteen Keski-Suomessa asuvia afrikkalaisia perheineen ja ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita afrikkalaisesta kulttuurista.

MCML / Maman congolaise Sans Limite ry
Antaa tukea naisille ja nuorille kotoutumiseen ja toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.

Monaliiku – Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry
Edistää maahanmuuttajanaisten urheilu- ja kulttuuritoimintaa ja tarjoaa maahanmuuttajanaisille mahdollisuuksia harrastusta urheilua. Yhdistys pyrkii kohottamaan jäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja terveyttä sekä pyrkii ylläpitämään pysyvää kiinnostusta urheiluun ja kulttuuritoimintaan.

Myllypuron maahanmuuttajien yhdistys ry
Toiminnan tarkoituksena on edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista sekä maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Non-Resident Nepali Association
Tukee nepalilaisten kotoutumista sekä ylläpitää nepalilaista kulttuuria ja tekee sitä tutuksi.

Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
SKA:n tavoitteena on auttaa Suomessa asuvia, erityisesti suomen kielen taidottomia kiinalaisia hätä- ja kriisitilanteissa, viime kädessä ohjaamalla heidät asiaankuuluvien viranomaisten luokse. Tätä tarkoitusta varten on perustettu päivystysosasto, joka pystyy päivystämään kiinaksi puhelimitse ja sähköpostitse.

Suomi-Kiina Lakiyhdistys ry
Toiminnan tavoitteena on edistää Suomen ja Kiinan välistä tiedon vaihtoa ja yhteistyötä akateemisen ja käytännön oikeuden kentällä sekä auttaa maahanmuuttajia integroitumaan paremmin paikallisyhteisöön antamalla oikeudellista avustusta.

Suomi-Kiina Taiteilijat ry (ent. HanTang Fashion ry) 
Kotoutumista tukevaa toimintaa mm. tanssin keinoin.

Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n toiminnan perusajatuksena on kertoa syyrialaisesta kulttuurista ja tehdä näkyväksi sen taidetta, henkilöitä ja tavallista arkea. Tarkoituksena on yhteyden luominen kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä, näiden kahden eri kulttuuriryhmien edustajien ystävyyssiteiden mahdollistamiseksi. Seura on jatkuvasti yhteydessä Suomen viranomaistahojen kanssa sekä toimii yhteistyössä monien eri kansalaisuuksia edustavien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (kannatusjäsen)
Svenska Kvinnoförbundet on poliittinen naisjärjestö, joka tekee tasa-arvotyötä Suomessa poliittisella, sosiaalisella ja taloudellisella tasolla liberaalifeministisestä näkökulmasta.

Yhdessä – käsi kädessä ry
Auttaa ja tukee albaaninaisia ja maahanmuuttajataustaisia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys tarjoaa infotilaisuuksia ja tukee työnhaussa sekä sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa.

Olet kiinnostunut liittymään jäsenjärjestöksemme?

Otathan yhteyttä toiminnanjohtaja Jenni Tuomiseen
jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi, 045 675 9276.
Voit hakea jäsenyyttä myös nettisivuiltamme (LOMAKE)