Jokaisella on oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen!