Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, koulutukseen ja työhön!