Nättjänst för kvinnor med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld

Våld i parförhållanden eller nära relationer kommer inte till uttryck enbart på så sätt partnern slår och lämnar synliga skador. Det yttrar sig även i knuffar, dragande i håret, kastande av saker och söndrande av föremål. Tvång till sexuellt umgänge är våld, då den andra parten inte önskar det. Våld är likaså att skrämmas, ringakta, kontrollera, använda skällsord och ringakta den andra.

› Open chat

Nättjänsten är avsedd för kvinnor med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld. Det är enkelt och tryggt att använda tjänsterna.

Nättjänsterna erbjuder en lätt tillgänglig möjlighet att ta del av tjänsterna oberoende av boningsort även för dem som på annat sätt har det svårt att få hjälp.

Nättjänsterna är konfidentiella. Frågor kan ställas och diskuteras anonymt.

Vin erbjuder många slags möjligheter att ta del av våra nättjänster. Du kan få kamratstöd, samtala och ställa frågor. För nättjänsten ansvarar Kriscentrum Monikas krisarbetare.

Vi erbjuder avgiftsfria nättjänster på många olika språk.

  • Kamratstödgruppen på webben är en sluten nättjänst där du kan prata om erfarenheter av våld tillsammans med andra personer i gruppen – ta emot och ge kamratstöd samt dryfta hur du kan komma ifrån en våldsbetonad relation och återhämta dig. Syftet med gruppen är att ge deltagarna styrka i och med att de träffar kvinnor som lever i en liknande situation. Grupper erbjuds på många olika språk. Du kan delta anonymt i gruppverksamheten. Tidtabell för grupperna meddelas separat.
  • Chat är en enkel och säker nättjänst där du kan ställa frågor och få anvisningar av våra krisarbetare på olika språk i realtid och anonymt

Du kan också ställa en fråga till våra krisarbetare om saker som gäller våld eller hot om våld och som du funderar på. Vi återkommer strax med svar till dig. Du behöver inte uppge ditt namn.

kriisikeskus@monikanaiset.fi

Var inte rädd för att ta kontakt!

Läs mer om Kriscentrum Monikas verksamhet på vår hemsida och följ våra aktuella nyheter på Facebook.

Read