Tag Archives: ihmiskauppa

Harmaan eri sävyt -hankkeesta lisäresursseja järjestöjen ihmiskaupan vastaiseen työhön

Vuoden 2018 alussa alkoi Monika-Naiset liiton, PakolaisneuvonnanPro-tukipisteen ja Rikosuhripäivystyksen yhteinen Harmaan eri sävyt -hanke Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Hankkeen tavoitteena on tehostaa järjestöjen ihmiskaupan vastaista työtä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla nykyistä paremmin ihmiskaupan uhreja ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Yhteisvastuu-hankkeen nimeksi valittu ”Harmaan eri sävyt” muistuttaa, että ihmiskaupassa tapaukset eivät ole mustavalkoisia, ja esimerkiksi pakkoavioliittoon tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön kytkeytyvää ihmiskauppaa voi olla erityisen vaikea tunnistaa juuri ihmiskaupaksi.

Monika-Naisten eri toiminnoissa kohdataan vuosittain yli tuhat maahanmuuttajataustaista naista. Pääpaino järjestön työssä on väkivaltaa kohdanneissa naisissa ja lapsissa, ja palveluissa on vuosittain myös ihmiskaupan uhreja. Harmaan eri sävyt -hanke on mahdollistanut järjestöön erillisen henkilöstöresurssin, jonka myötä järjestön sisällä ihmiskaupan vastaisen työn järjestelmällisen kehittämisen, tehokkaamman tunnistamisen, auttamisen ja vaikuttamis- ja verkostotyön. Hankerahoitus tekee mahdolliseksi myös kiireellisen kriisiauttamisen pienen kriisirahaston avulla.

Ajankohta Harmaan eri sävyt -hankkeen aloitukselle ei voisi olla osuvampi, sillä ihmiskauppa on parhaillaan julkisessa keskustelussa pinnalla hyvin aktiivisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) julkaisivat maaliskuussa 2018 selvityksen ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja huhtikuussa Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle. Kertomuksessa esiteltiin myös HEUNIn kanssa tehdyn selvityksen tulokset ja toimenpidesuositukset sekä annettiin yhdeksän (9) suositusta, joista kaksi koski erityisesti ihmiskaupan uhreja. Kertomuksen suosituksissa painotetaan, että ihmiskaupan uhrit ovat haavoittuva ryhmä, joiden auttamisen uhrilähtöisyys on varmistettava myös lainsäädännöllä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki myös vuoden 2017 aikana selvityksen koskien seksuaalisesti hyväksikäytettyjen nigerialaistaustaisten uhrien kohtelua oleskelulupaprosessissa. Tässä selvityksessä kävi ilmi, että Suomi ei kaikilta osin täytä sitovia kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan koskien ihmiskaupan uhreja.

Ihmiskauppa on ennen kaikkea itsemääräämisoikeuden riistoa, ja henkilö voi olla ihmiskaupan uhri, vaikka saattaa itse ajatella suostuneensa tilanteeseen, jossa häntä hyväksikäytetään. Mielikuvamme ihmiskaupasta saattavat vaikeuttaa ihmiskaupan tunnistamista ja uhrien auttamista; kuvastossa usein fyysisissä kahleissa näkyvä itkevä hahmo ei aina vastaakaan sitä todellisuutta, jonka näemme edessämme tai jonka edessä helposti käännämme katseemme toiseen suuntaan.

Suurin osa ihmiskaupan uhreista ei näy viranomaisten tilastoissa, ja uhrille kynnys hakea apua on eritäin korkea. Meidän huolemme koskee erityisesti niitä uhreja, jotka eivät syystä tai toisesta pääse viralliseen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja jäävät virallisen järjestelmän tunnistamattomiksi sekä ilman lakisääteisiä ihmiskaupan uhrille suunnattuja palveluita. Mm. ihmiskaupparaportoija on toistuvasti huomauttanut, että erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvää ihmiskauppaa tunnistetaan heikosti kaikkialla Suomessa, ja kuitenkin iso osa Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta liittyy nimenomaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Erityisesti naisten kohdalla tiukan luokituksen tekeminen ei aina kerro koko totuutta. Nainen voi joutua yhtäaikaisesti työperäisen ihmiskaupan ja seksuaalisen väkivallan uhriksi. Usein uhrin kohdalla ihmiskauppaan linkittyvä hyväksikäyttö onkin vain yksi haavoittavista tekijöistä tai hyväksikäytön kokemuksista.  Kokemuksia saattaa olla kerrostuneena useampien vuosien tai jopa vuosikymmenten ajoilta. Ihmiskauppa on hyvin harvoin se syy, miksi uhri itse hakeutuu järjestöjen matalan kynnyksen palveluihin tai kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ihmiskauppa ei meidän asiakas- ja kohderyhmämme näkökulmasta ole erotettavissa naisiin kohdistuvan väkivallan muista erityiskysymyksistä. Suomessa ei ole ajantasaista selvitystä maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta. Liiton tilastojen mukaan maahanmuuttajanaiset kokevat väkivaltaa sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajataustaisten miesten ja yhteisöjen taholta. Optulan selvityksen mukaan (2014) maahanmuuttajien riski joutua pahoinpitelyrikoksen uhriksi Suomessa on kaksi ja puoli -kertainen kantaväestön riskiin nähden.

On tärkeää muistaa, että kaikessa naisiin kohdistuvassa väkivallassa suurin osa kokemuksista jää piiloon. Jokainen ihmiskaupan uhri kuitenkin ansaitsee pääsyn avun piiriin, ja sen, että apu on saavutettavissa huolimatta kieli-, ja kulttuuritaustasta, luku- ja kirjoitustaidosta, oleskeluluvasta tai muista avun saantia vaikeuttavista tekijöistä.

Teksti: Anna Nuotio, Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, Kriisikeskus Monika, Monika-Naiset liitto ry
Lisätietoa: anna.nuotio(at)monikanaiset.fi tai puh. 050 3592 904

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja. Keräyksen kansainvälisessä esimerkkikohdemaassa Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ennaltaehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle. Keräys käynnistyi sunnuntaina 5.2.2017.

− Vuonna 1949 perustetusta Yhteisvastuukeräyksestä ei tullut ainoastaan kirkon vaan suomalaisten yhteinen hyväntekeväisyyskeräys, joka nostaa esiin hädän ääripäitä ja auttaa heitä, jotka hädästään huolimatta jäävät ilman apua. Tänä vuonna Yhteisvastuu herättelee meitä tunnistamaan ja auttamaan ihmiskaupan uhreja sekä heitä, jotka ovat esimerkiksi katastrofeja ja köyhyyttä paetessaan vaarassa joutua erilaisen hyväksikäytön kohteiksi. Nämä ihmiset tarvitsevat kipeästi tukeamme, sanoo Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä myös ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet ja avuntarve suuri.

– Ihmiskauppa on toisten ihmisten ja heidän hätänsä häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Ihmisistä on tehty kauppatavaraa. Välineitä, joilla ei ole mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Tässä kaupassa vain toinen hyötyy. Välinpitämättömyyden ja oman edun tavoittelun sijaan meidän tulee pitää huolta toisistamme, Yhteisvastuukeräyksen 2017 esimies, Porvoon piispa Björn Vikström muistuttaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö painotti paikalla annetun avun merkitystä Yhteisvastuukeräyksen avauspuheessaan sunnuntaina 5.2.2017.

”Maailmassa on nyt ennätysmäärä pakolaisia. Heitä on saapunut runsain mitoin Eurooppaan ja Suomeenkin, mutta suurin osa pakenee oman maansa sisällä tai naapurimaahan. Parasta apua on paikalla annettu apu. Sitä tarjoaa myös tämän vuoden Yhteisvastuukeräys”.

”Eurooppaan suuntautuvan pakolais- ja muuttoliikkeen myötä on Suomessakin yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Tarve ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle on suuri. Ihmiskaupassa ihminen ja ihmisyys ovat pelkkää kauppatavaraa. Se on ihmisarvon syvää loukkaamista”, presidentti Niinistö muistutti.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Monika-Naiset liitto ry on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien parissa vuodesta 2006.  Erityisenä kohderyhmänä ovat väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat joutuneet tai joilla on riski joutua ihmiskaupan uhriksi. Vuosittain toiminnassamme tunnistetaan 10–20 tapausta, joissa on syytä epäillä ihmiskauppaa.

Lisätiedot:
Natalie Gerbert, Voimavarakeskuksen johtaja, Monika-Naiset liitto ry, puh. 045 6759 647

Lue lisää Yhteisvastuu 2017 -kampanjasta.

#yhteisvastuu

Katso Yhteisvastuu 2017 -kampanjavideo Murskattu unelma, jossa Elena kertoo koskettavan tarinansa siitä, kuinka unelma paremmasta tulevaisuudesta vaatemyyjänä murskautui Helsingin kaduille. Ihmiskaupan uhriksi joutunut nuori yksinhuoltajaäiti pakotettiin myymään seksiä päivästä ja yöstä toiseen.

 

Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän lainsäädäntömuutoksista SM:lle 15.11.2016

Monika-Naiset liitto jätti eilen sisäministeriölle lausunnon ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen (389/2015, HE 266/2014) vaikutuksista sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja tunnistamisessa ilmenevistä mahdollisista puutteista.

Lue koko lausunto täältä (pdf).

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi 2016-2017

29.2.2016

Monika-Naiset liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä em. toimintasuunnitelman luonnoksesta.

Monika-Naiset liitto ry on tehnyt ihmiskaupan vastaista työtä vuodesta 2006. Vuosien aikana liitossa on tehty kansainvälistä yhteistyötä, vaikuttamistyötä sekä ruohonjuuritason uhrien tunnistamis- ja auttamistyötä. Vuosittain toiminnassamme tunnistetaan noin 10-20 tapausta, joissa on syytä epäillä ihmiskauppaa.

Liitto toivoo, että toimintaohjelman toimenpiteitä konkretisoidaan ja siihen sisällytetään mitattavissa olevia ehdotuksia siitä, miten ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiota ja kansallista yhteistyötä kehitetään. Käsillä oleva luonnos ei valitettavasti vielä anna vastausta tähän.

Erityisesti haluamme kiinnittää valmistelijoiden huomiota seuraaviin nykytilanteen epäkohtiin: alueelliset erot viranomaisten ja muiden toimijoiden osaamisessa tunnistaa ihmiskaupan uhreja, tukipalvelujen määrä ja laatu ja alueelliset erot näissä, ihmiskaupan vastaisen työn resursointi ja koordinointi. Myös toimenpiteet kysynnän vähentämiseksi ja kysynnän ehkäisemiseksi sekä sukupuolivaikutusten arviointi on lisättävä toimintaohjelmaan.

1. Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation ja kansallisen yhteistyön kehittäminen

Tässä kappaleessa keskitytään ihmiskauppakoordinaattorin tämänhetkiseen toimintaan ja kokemuksiin toiminnasta. Luonnoksessa olisi tärkeä tuoda selkeämmin esille, millä tavoin arviointi- ja palautetieto on kerätty, mitkä kehitysehdotukset tulivat esiin ja miten ne on otettu huomioon tulevan toiminnan suunnittelussa.

Osiossa korostetaan, että ihmiskaupan vastaisen työn rahoitus on monin tavoin vahvistunut. Kohta jää kuitenkin epäselväksi. Olisi tärkeä tuoda konkreettisesti esille, mitä lisäresursseja on otettu käyttöön ja mihin toimintaan ne on kohdistettu.

Liitto näkee koordinaattorin yhtenä tärkeänä tehtävänä kerätä ajantasaista tietoa ihmiskaupan vastaisen työn tilanteesta Suomessa. On tärkeää, että koordinaattori kerää eri toimijoiden tilastoja ja havaittuja ongelmia ja etsii näihin tehokkaasti ratkaisuja ja välittää tarvittavaa tietoa eri hallinnonalojen päätöksenteon tueksi. Kokemuksemme mukaan tähän työhön ei ole riittävästi vielä ehditty paneutua.

2. Ihmiskaupan uhrien etsiminen, tunnistamisen ja auttamisen tehostaminen

Kansallisen uhrien tunnistamista ja ohjaamista koskeva mekanismin kirjaaminen

Liitto pitää tärkeänä, että Suomessa kehitetään ja kirjataan uhrien tunnistamista ja ohjaamista koskeva mekanismi (NRF). Uskomme, että NRF ja kaikkien käytössä olevat yhteiset indikaattorit voivat edistää tehokkaampaa uhrien tunnistamista. Kirjaamis- ja kehittämistyössä on tärkeää ottaa huomioon sekä kansainväliset kokemukset että Suomessa toimivien tahojen kokemukset ja alueelliset erityispiirteet. NRF:n valmistumisen jälkeen on tärkeää, että sen olemassaolosta tiedotetaan laajasti ja toimijat koulutetaan käyttämään sitä. Tässä työssä koordinaattori on avainroolissa.

Uhreja etsivän työn, uhrien tunnistamisen ja auttamisen kehittäminen 

Etsivä työ on yksi keskeisemmistä menetelmistä ihmiskaupan uhrien tavoittamisessa ja tunnistamisessa. Viime vuosina ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on keskimäärin otettu noin 50 henkilöä vuodessa. Moni uhri jää edelleen tunnistamatta, myös toimijoiden osaamisessa on eroja. Esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa uhreja tunnistetaan heikosti.

Etsivän työn roolia on vahvistettava ja varmistettava eri ammattilaisten toimintavalmiudet ammatillisen ja muun koulutuksen avulla. Toimintaohjelman luonnoksessa mainitaan järjestöissä tehtävä etsivät työ. On hyvä muistaa, että etsivä työ ei ole ainoastaan järjestöjen vastuulla. Järjestöissä ei myöskään ole välttämättä erillisiä resursseja tähän. Etsivän työn osaamista on saatava kaikkien ns. asiakaspinnalla työskentelevien tahojen käyttöön.

Nopeasti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä asettaa uusia haasteita ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiselle turvapaikanhakuprosessissa. Samalla mahdollisesti ns. läpikulkutapauksien määrä voi kasvaa ja niiden tunnistaminen lisää haasteita rajavartijaviranomaisille. Tätä näkökulmaa ei kuitenkaan ole huomioitu toimintaohjelmassa ja se olisi ehdottomasti lisättävä siihen.

Liitto kiittää, että kolmannen sektorin toimijoiden tekemä työ nähdään ohjelmassa merkittävänä. Liitto kuitenkin muistuttaa, että järjestöjen resurssit ihmiskaupan vastaiseen työhön eivät ole riittävät; rahoitus on epävarma ja toiminta projektiluonteista. Järjestöihin on vuosien aikana kertynyt merkittävä määrä asiantuntijaosaamista, mutta sitä ei päästä pitkäjänteisesti kehittämään ilman vakaampaa rahoituspohjaa.  Toimintaohjelmassa mainitaan, että järjestöjä tuetaan osallistumaan kansainvälisesti rahoitettuihin hankkeisiin. On muistettava, että kansainväliset hankkeet ovat usein erittäin raskaasti hallinnoitavia, määräaikaisia ja edellyttävät omarahoitusta. Näillä projekteilla ei voida ratkaista järjestöjen rahoitusongelmaa. Liitto pitää erittäin tärkeänä, että koordinaattori toimii ponnekkaasti järjestöjen ihmiskaupan vastaisen työn kansallisen perusrahoituksen turvaamiseksi.

3. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön seuranta

Liitto näkee ehdottoman tärkeänä lainsäädännön toimivuuden seurantaa. Toimintaohjelman luonnoksessa mainitaan, että seurannassa ja arvioinnissa voidaan hyödyntää vireillä olevista uhrien tunnistamista ja auttamista koskevista hankkeista saatuja kokemuksia. Koska toiminnanohjelman voimassaoloaika on lyhyt, toimintaohjelmassa olisi tärkeä konkreettisesti mainita, mitkä vireillä olevat hankkeet ovat avainroolissa seurannan ja arvioinnin toteuttamisessa.

Lisäksi lain toimivuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että edelleenkään kaikki uhrit eivät päädy ihmiskaupanuhrien auttamisjärjestelmään. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että heillä ei ole tarvetta tai oikeutta avun ja tuen saamiseen. Miten voimassa oleva laki on vaikuttanut näiden uhrien tilanteeseen? Miten toipumis- ja harkinta-ajan laajempi myöntämismahdollisuus on vaikuttanut uhrien valmiuksiin tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa? Tämä kohderyhmä tulisi konkreettisemmin huomioida toimintasuunnitelmassa.

4. Ihmiskaupan vastaisen koulutuksen tehostaminen ja tietoisuuden lisääminen

Koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen merkitys on nostettu esiin kaikissa toimintaohjelman osissa. Ajantasaisen osaamisen merkitystä on vaikea yliarvioida ihmiskaupan vastaisessa työssä.

Liitto näkee tärkeänä, että toimintaohjelmassa korostetaan sitä, että koulutus pohjautuu läpileikkaavasti ihmisoikeus- ja uhrilähtöiseen näkökulmaan. Koulutusta on sisällytettävä mm. sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen perus- ja jatkokoulutukseen. Myös syyttäjät, tuomarit, poliisit ja rajavartijaviranomaiset tarvitsevat säännöllistä ja syventävää koulutusta. Erityisesti ns. asiakaspinnassa työskentelevien osaamisen kehittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Toimintaohjelman luonnoksessa ei kerrota, miten konkreettisesti koulutuksia toteutetaan ja tietoisuutta lisätään. Millä tavoin koulutuksen koordinointia, laatua ja kohdistamista parannetaan? Miten koulutuksen tarvetta alueellisesti ja alakohtaisesti selvitetään? Näihin kysymyksiin on syytä paneutua toimintaohjelmassa tarkemmin.

Monika-Naiset liitto näkee erittäin tärkeänä konkreettisen ja pitkäjänteisen koulutussuunnitelman laatimista ja sen toteuttamiseen tarvittavien resurssien varmistamista. Myös koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen, hyvään koordinaatioon ja koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin on panostettava.

Lisäksi Monika-Naiset liitto muistuttaa, että sukupuolinäkökulma on ehdottomasti otettava huomioon toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa ja niiden arvioinnissa. Tässä vaiheessa ohjelman luonnoksesta sukupuolinäkökulma puuttuu kokonaan.

Liitto pitää ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa erittäin tärkeänä asiakirjana. Toimintaohjelman sisältöä on vielä konkretisoitava ja selkeytettävä, jotta tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen olisi realistista näin lyhyessä aikataulussa.

Jenni Tuominen
Toiminnanjohtaja
Monika-Naiset liitto ry
p. 045 6759 276

Lausunto (pdf)

Kysynnän vähentämisen kautta tuloksiin seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan vastaisessa työssä

Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus. Uhrin toipuminen nöyryyttävästä kokemuksesta ja vapauden riistosta on pitkä ja kallis prosessi. Ihmiskaupan uhriksi voi joutua monella elämänalueella, esimerkiksi erilaisissa töissä tai prostituutiossa. Monika-Naiset liitto ry on tehnyt ihmiskaupan vastaista työtä usean vuoden ajan uhrien tunnistajana ja auttajana.

Tuore EUROSTAT-raportti näyttää, että ihmiskauppa seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksessa on laajimmin levinnyt ihmiskaupan muoto, ja että suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Suomessa on tunnistettu selvästi enemmän työperäisesti kuin seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ihmiskaupan uhreja. Tämä ei ole merkki siitä, että seksuaalisen hyväksikäytön ihmiskauppatapauksia olisi poikkeuksellisen vähän suhteessa muuhun Eurooppaan. Parempi olisi kysyä, miksi heitä ei tunnisteta ja miksi he eivät itse hae apua.

Ostajan vastuu, onko sitä?

Monika-Naiset liitto on mukana Euroopan komission ISEC-ohjelman rahoittamassa projektissa STOP Traffick![1]. Projektin tavoitteena on vähentää ihmiskaupan uhreilta ostettavien seksipalvelujen kysyntää.

Se, että prostituoidun palvelun käyttämiseen voi liittyä järjestäytynyttä rikollisuutta tai prostituutioon pakottamista, ei ehkä käy ostajalla mielessä. Hälytyskellojen pitää soida varsinkin, jos prostituoitu on hyvin nuori, pelästyneen tai kontrolloidun oloinen. On kuitenkin paradoksaalista, että hyväksikäytetyille uhreille näyttää olevan kysyntää. Syitä ihmiskaupan uhreihin kohdistuvaan kysyntään voi nähdä monella tasolla, joista tärkeimpiä ovat halvan hinnan lisäksi seksiteollisuuden herättämät mielihalut esimerkiksi pornografian kautta, jossa hyväksikäytetään ihmiskaupan uhreja[2].

Kuva on STOP Traffick! hankekumppani The Immigration Council of Irelandin kampanjasta

Kuva on STOP Traffick! hankekumppani The Immigration Council of Irelandin kampanjasta

Katse kysyntään

STOP Traffick! -projekti on huolissaan haavoittuvassa asemassa olevien prostituoitujen hyväksikäytöstä. Se pohtii problematiikkaa ostajan vastuun näkökulmasta: kuka seksiä ostaa ja ymmärtääkö hän mahdollisesti ruokkivansa käyttäytymisellään parittajia ja ihmiskauppiaita. Mikä hänet pysäyttää – omat periaatteet vaiko oikeudelliset seuraamukset?

STOP Traffick! -projekti pyrkii vähentämään halukkuutta käyttää prostituoitujen palveluja. Keinoja tähän sillä ovat tietoisuuden kasvattaminen yksilötasolla sekä lainsäädäntöön vaikuttaminen. Projektissa koulutetaan erilaisia ryhmiä – ostajia ja potentiaalisia ostajia – ymmärtämään, miten ihmiskauppaa voi tunnistaa ja miten oman toiminnan kautta voi vaikuttaa ihmiskaupan vähentämiseen.

Miksi uhri ei itse hae apua?

Prostituutiossa voidaan pitää velan, väkivallan ja uhkailun avulla. Jos uhri on maahanmuuttaja, puutteellinen suomen kielen taito ja pelko viranomaisten sanktioista pitävät uhrin tehokkaasti piilossa. Esimerkiksi ulkomaalaislaissa prostituutio on käännyttämisperuste. Maahanmuuttajataustainen uhri ei usein tiedä, mistä apua voi hakea ja toisaalta avun hakemisesta ja hyväksikäyttäjän ilmiantamisesta aiheutuva kosto pelottaa.  Tästä syystä uhri ei voi tai uskalla hakea apua itse.

Vain harva ihmiskauppatapaus selvitetään. Kenellä tahansa on mahdollisuus ilmiantaa poliisille anonyymisti ihmiskauppaepäilynsä poliisin nettivinkin kautta[3] tai ottamalla yhteyttä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään[4]. Asenteiden kuitenkin täytyy muuttua sellaisiksi, että ymmärretään seksityön pitävän rakenteellisesti sisällään ihmiskauppaa ja että käyttämällä prostituoitujen palveluja mahdollistaa ihmiskaupan jatkumisen.

Pirjo Sohlo, STOP Traffick! projektikoordinaattori ja tiedottaja

Natalie Gerbert, STOP Traffick! projektipäällikkö ja Voimavarakeskus Monikan johtaja

 

[1]                      http://www.stoptraffick.ie/

[2]                      http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/demand_sex_trafficking.pdf

[3]                      https://www.poliisi.fi/nettivinkki

[4]                      http://www.ihmiskauppa.fi/