Tag Archives: järjestöyhteistyö

Harmaan eri sävyt -hankkeesta lisäresursseja järjestöjen ihmiskaupan vastaiseen työhön

Vuoden 2018 alussa alkoi Monika-Naiset liiton, PakolaisneuvonnanPro-tukipisteen ja Rikosuhripäivystyksen yhteinen Harmaan eri sävyt -hanke Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Hankkeen tavoitteena on tehostaa järjestöjen ihmiskaupan vastaista työtä tavoittamalla, tunnistamalla ja tukemalla nykyistä paremmin ihmiskaupan uhreja ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Yhteisvastuu-hankkeen nimeksi valittu ”Harmaan eri sävyt” muistuttaa, että ihmiskaupassa tapaukset eivät ole mustavalkoisia, ja esimerkiksi pakkoavioliittoon tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön kytkeytyvää ihmiskauppaa voi olla erityisen vaikea tunnistaa juuri ihmiskaupaksi.

Monika-Naisten eri toiminnoissa kohdataan vuosittain yli tuhat maahanmuuttajataustaista naista. Pääpaino järjestön työssä on väkivaltaa kohdanneissa naisissa ja lapsissa, ja palveluissa on vuosittain myös ihmiskaupan uhreja. Harmaan eri sävyt -hanke on mahdollistanut järjestöön erillisen henkilöstöresurssin, jonka myötä järjestön sisällä ihmiskaupan vastaisen työn järjestelmällisen kehittämisen, tehokkaamman tunnistamisen, auttamisen ja vaikuttamis- ja verkostotyön. Hankerahoitus tekee mahdolliseksi myös kiireellisen kriisiauttamisen pienen kriisirahaston avulla.

Ajankohta Harmaan eri sävyt -hankkeen aloitukselle ei voisi olla osuvampi, sillä ihmiskauppa on parhaillaan julkisessa keskustelussa pinnalla hyvin aktiivisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) julkaisivat maaliskuussa 2018 selvityksen ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta ja huhtikuussa Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi ensimmäisen kertomuksensa eduskunnalle. Kertomuksessa esiteltiin myös HEUNIn kanssa tehdyn selvityksen tulokset ja toimenpidesuositukset sekä annettiin yhdeksän (9) suositusta, joista kaksi koski erityisesti ihmiskaupan uhreja. Kertomuksen suosituksissa painotetaan, että ihmiskaupan uhrit ovat haavoittuva ryhmä, joiden auttamisen uhrilähtöisyys on varmistettava myös lainsäädännöllä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu teki myös vuoden 2017 aikana selvityksen koskien seksuaalisesti hyväksikäytettyjen nigerialaistaustaisten uhrien kohtelua oleskelulupaprosessissa. Tässä selvityksessä kävi ilmi, että Suomi ei kaikilta osin täytä sitovia kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan koskien ihmiskaupan uhreja.

Ihmiskauppa on ennen kaikkea itsemääräämisoikeuden riistoa, ja henkilö voi olla ihmiskaupan uhri, vaikka saattaa itse ajatella suostuneensa tilanteeseen, jossa häntä hyväksikäytetään. Mielikuvamme ihmiskaupasta saattavat vaikeuttaa ihmiskaupan tunnistamista ja uhrien auttamista; kuvastossa usein fyysisissä kahleissa näkyvä itkevä hahmo ei aina vastaakaan sitä todellisuutta, jonka näemme edessämme tai jonka edessä helposti käännämme katseemme toiseen suuntaan.

Suurin osa ihmiskaupan uhreista ei näy viranomaisten tilastoissa, ja uhrille kynnys hakea apua on erittäin korkea. Meidän huolemme koskee erityisesti niitä uhreja, jotka eivät syystä tai toisesta pääse viralliseen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ja jäävät virallisen järjestelmän tunnistamattomiksi sekä ilman lakisääteisiä ihmiskaupan uhrille suunnattuja palveluita. Mm. ihmiskaupparaportoija on toistuvasti huomauttanut, että erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön linkittyvää ihmiskauppaa tunnistetaan heikosti kaikkialla Suomessa, ja kuitenkin iso osa Euroopassa tapahtuvasta ihmiskaupasta liittyy nimenomaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Erityisesti naisten kohdalla tiukan luokituksen tekeminen ei aina kerro koko totuutta. Nainen voi joutua yhtäaikaisesti työperäisen ihmiskaupan ja seksuaalisen väkivallan uhriksi. Usein uhrin kohdalla ihmiskauppaan linkittyvä hyväksikäyttö onkin vain yksi haavoittavista tekijöistä tai hyväksikäytön kokemuksista.  Kokemuksia saattaa olla kerrostuneena useampien vuosien tai jopa vuosikymmenten ajoilta. Ihmiskauppa on hyvin harvoin se syy, miksi uhri itse hakeutuu järjestöjen matalan kynnyksen palveluihin tai kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Ihmiskauppa ei meidän asiakas- ja kohderyhmämme näkökulmasta ole erotettavissa naisiin kohdistuvan väkivallan muista erityiskysymyksistä. Suomessa ei ole ajantasaista selvitystä maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta. Liiton tilastojen mukaan maahanmuuttajanaiset kokevat väkivaltaa sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajataustaisten miesten ja yhteisöjen taholta. Optulan selvityksen mukaan (2014) maahanmuuttajien riski joutua pahoinpitelyrikoksen uhriksi Suomessa on kaksi ja puoli -kertainen kantaväestön riskiin nähden.

On tärkeää muistaa, että kaikessa naisiin kohdistuvassa väkivallassa suurin osa kokemuksista jää piiloon. Jokainen ihmiskaupan uhri kuitenkin ansaitsee pääsyn avun piiriin, ja sen, että apu on saavutettavissa huolimatta kieli-, ja kulttuuritaustasta, luku- ja kirjoitustaidosta, oleskeluluvasta tai muista avun saantia vaikeuttavista tekijöistä.

Teksti: Anna Nuotio, Ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, Kriisikeskus Monika, Monika-Naiset liitto ry
Lisätietoa: anna.nuotio(at)monikanaiset.fi tai puh. 050 3592 904

Rintojen omatarkkailun ohjeet eri kielillä

Monika-Naiset liitto ja Tunne rintasi ry edistävät yhdessä tasa-arvoista tiedonkulkua julkaisemalla rintojen omatarkkailun ohjeet monilla eri kielillä.  

Tunne rintasi ry ja Monika-Naiset liitto ry ovat yhdistäneet voimansa ja pyrkivät lisäämään rintojen omatarkkailuun ja rintasyövän varhaistoteamiseen liittyvän tiedon saavutettavuutta eri kieliryhmissä. Järjestöt ovat tuottaneet yhteistyönä rintojen omatarkkailukortin eri kielillä. Tämä on järjestöjen yhteinen tasa-arvoteko Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 100 tasa-arvotekoa kampanjassa, jota Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) koordinoivat.

LATAA KÄYTTÖÖSI RINTOJEN OMATARKKAILUKORTTEJA ERI KIELILLÄ (pdf):

SELF-EXAMINATION CARD (english/englanti)

We did this self-examination card just for you! It contains instructions for breast self-examination. Please keep the card in a visible place where it will remind you to check your breasts regularly. It is recommended that you check your breasts once a month.

KAARKAAGA U KUURGALISTA (luqadda soomaaliga/somali)

Kaarkaan u kuurgalista xaaladdaada waxaan kuu sameynay oo uu u gaar yahay adiga! Waxaadna ka heleysaan tusaalayaal la xiriira sidii aad ugu kuurgali laheyd xaaladda naasahaaga. Kaarka waxaad dhigataa meel aad ku xusuusan karto inaad samayso u kuurgalista xaaladda naasahaaga. Hubi xaaladda naasahaaga bishiiba mar.

TARJETA DE AUTOREVISIÓN (español/espanja)

¡Elaboramos esta tarjeta de autorevisión especialmente para ti! Esta tarjeta incluye las instrucciones para la autorevisión de los pechos. Guarda esta tarjeta en un lugar que te recuerda de la autorevisión. Preferiblemente, revisa tus pechos una vez al mes.

CARTE D’AUTO-EXAMEN (français/ranska)

Nous avons élaboré cette carte d’examen spécialement pour vous! Elle contient des consignes pour faire un auto-examen des seins. Mettez cette carte à un endroit qui vous aidera facilement à vous rappeler de faire cet auto-examen. Examinez vos seins une fois par mois, de préférence.

GHID DE AUTOEXAMINARE (limba română/romania)

Am realizat acest ghid de autoexaminare special pentru tine! Cuprinde instructiuni pentru autoexaminarea sânilor. Pune ghidul într-un locpotrivit, astfel încât să îti aducă aminte despre examinare. Este indicat să îti examinezi sânii o dată pe lună.

CARTE YA CONTRÔLE (lingala)

Tosali mukanda oyo kaka pona yo. na katina yango okokuta lolenge kani ya ko mibatela. Tia mukanda oyo na esika oyo omoni ete eko rappeler yo komilandela (contrôle). Talisa babele nayo mbala moko na sanza.

 (بالعربية/arabia) بطاقة المراقبة الذاتية

لقد جهزنا بطاقة المراقبة الذاتية هذه لك خصيصاً! تحتوي البطاقة على تعليمات مراقبة الثديين. ضعي البطاقة في مكان يذكّرك بالمراقبة. من المفضل أن تفحصي ثدييك مرة في الشهر.

自我检查卡 (汉语/kiina)

我们做这个自我检查卡只为你!它包括胸部自我检查手册。把卡片放在能够提醒你做自我检查的地方。最好检查你的胸部每月一次。

บัตรตรวจด้วยตัวเอง (ภาษาไทย/thai)

พวกเราได้ทำบัตรสำหรับตรวจด้วยตัวเองให้แก่คุณโดยเฉพาะ โดยในบัตรนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง กรุณาเก็บบัตรนี้ไว้ในสถานที่ที่จะเตือนให้คุณจำได้ว่าต้องทำการตรวจตัวเอง คุณควรจะตรวจเต้านมของตัวเองเดือนละครั้ง

***

Tunne rintasi ry on tuottanut omatarkkailukortin myös suomen, ruotsin, viron, pohjoissaamen, inarinsaamen ja venäjän kielellä.

OMATARKKAILUKORTTI (suomi)

Teimme tämän omatarkkailukortin juuri sinulle! Se sisältää rintojen omatarkkailun ohjeet. Laita kortti sellaiseen paikkaan, jossa se muistuttaa sinua tarkkailusta. Tarkasta rintasi mielellään kerran kuussa.

SJÄLVGRANSKNINGSKORT (svenska/ruotsi)

Vi gjorde detta kort om självgranskning just för dig! Det innehåller instruktioner för självgranskning av brösten. Håll kortet på ett ställe där det påminner dig om självgranskningen. Undersök gärna dina bröst varje månad.

ENESEKONTROLLIKAART (eesti keel/viro)

Me tegime selle lihtsa enesekontrollikaardi Sinu jaoks! See sisaldab rindade enesekontrolli juhiseid. Hoia kaarti kohas, kus see ennast sulle meelde tuletab. Kontrolli rindasid vähemalt kord kuus.

IEŽAS DÁRKKISTANKOARTA (davvisámi/pohjoissaame)

Mii ráhkadeimme dan iežas dárkkistankoartaaiddo dutnje! Dat sisttisdoallá čiččiid iešdárkoma rávvagiid. Bija koarta dakkár sadjái,gos dat muittuha du čiččiid dárkomis. Áinnas,dutkka iežas čiččiid oktii mánus.

JIEŠTARKKUMKORTTÂ (anarâškielâ/inarinsaame)

Mij raahtijm taam jieštarkkumkoortâ eidu tunjin! Tot ana sistees njamai jieštarkkum ravvuid. Piejâ koortâ taggaar sajan, kost tot muštoot tuu tarkkuumist. Täärhist njamaidâd ohtii mánuppaajeest.

КАРТОЧКА САМООБСЛЕДОВАНИЯ (русский/venäjä)

Мы создали карточку самообследования специально для Вас! Она содержит в себе правила самообследования груди. Положите карточку на видное место, чтобы она всегда напоминала Вам о следующей проверке молочных желёз. Желательно проверять грудь раз в месяц.

***

Tunne rintasi ry on jo vuodesta 1992 opastanut rintojen omatarkkailuun rintasyövän varhaistoteamiseksi.

 

Yli 40 järjestöä vetoaa hallitukseen pakolaiskiintiön korottamiseksi

Hallituksen kehysriihessä huhtikuun lopussa luodaan suuntaviivat Suomen taloudelle seuraavalle vuodelle. Järjestöt vaativat, että pakolaiskiintiötä korotetaan vuodelle 2018. Kiintiön korottamisen puolesta puhuvat myös Sixten Korkman ja Kari Mäkinen.

”Suomi voi vauraana maana auttaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, vaikka tästä aiheutuu kustannuksia. Myönteisten asenteiden ja onnistuneen kotouttamispolitiikan avulla voidaan kustannuksia pienentää merkittävästi”, sanoo taloustieteen professori Sixten Korkman.

Korkman osallistuu järjestöjen kampanjaan pakolaiskiintiön korottamiseksi.

”Argumentti kiintiön nostamisen puolesta on ensisijaisesti moraalinen, ei taloudellinen”, Korkman muistuttaa.

Pakolaiskiintiön korottamisen puolesta puhuu myös arkkipiispa Kari Mäkinen.

”Pakolaiskiintiön nostaminen olisi merkki siitä, että halutaan kantaa vastuu heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä. Silloin emme suojele vain heitä, vaan myös oman yhteiskuntamme eettistä perustaa – sitä, millainen maa Suomi on”, Mäkinen sanoo.

Poliitikkojen lunastettava puheet

Useat ministerit ja puoluejohtajat ovat esittäneet mahdollisuutta nostaa pakolaiskiintiötä merkittävästi. Lupaukset pakolaiskiintiön nostosta on usein sidottu siihen, että Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä laskee.

”Perustelu ontuu, sillä suojelun tarpeessa olevia ihmisryhmiä ei pidä asettaa vastakkain. On silti aika lunastaa puheet nyt, kun turvapaikanhakijoiden määrä on merkittävästi laskenut”, sanoo Pia Lindfors, Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja.

Vaikka syksyllä 2015 Suomeen saapui paljon turvapaikanhakijoita, viime vuonna määrä laski 2000-luvun normaalitasolle.

”Hallitus peräänkuuluttaa hallittua maahanmuuttoa. Pakolaiskiintiö on juuri sitä. Nostamalla kiintiötä Suomi voi vaikuttaa siihen, että sodan ja konfliktien pakoon ajamat lapset eivät joudu eroon vanhemmistaan ja saavat kasvaa turvassa perheensä kanssa”, sanoo Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset -järjestön toiminnanjohtaja.

Kunnat valmiita vastaanottoon

Pakolaiset pääsevät muuttamaan Suomeen tarkoin määritellyn prosessin kautta, yleensä perhekunnittain. Tämä edesauttaa kotoutumista, kun perhe on turvassa ja kotikuntaan päästään muuttamaan suoraan.

Pakolaisille myönnettävien kuntapaikkojen määrää on saatu lisättyä. Amnestyn vaalikampanjassa yli 2100 kuntavaaliehdokasta sitoutui vastaanottamaan pakolaisia kotikuntaansa. Kuntapaikkojen puutetta on kuitenkin pidetty yhtenä perusteena kiintiön pitämiselle nykyisellä tasolla.

”Viesti on selvä: kunnat haluavat kantaa vastuunsa kansainvälisestä pakolaistilanteesta. Eduskunnan on ryhdyttävä samaan. Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin turvapaikkalinjauksia on kiristetty ja Suomeen pääsyä vaikeutettu niin sisä- kuin ulkorajoja sulkemalla”, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson toteaa.

Suomi laski kiintiötään, vaikka maailmassa on enemmän pakolaisia kuin koskaan

Kolme vuotta sitten Suomi korotti väliaikaisesti pakolaiskiintiötään 1050 henkilöön, mutta laski sen viime vuonna takaisin 750 henkilöön, samalle tasolle kuin kiintiö on ollut vuodesta 2003 lähtien. Samassa ajassa vainoa tai ihmisoikeusloukkauksia pakenemaan joutuneiden määrä on lisääntynyt 17,1 miljoonasta 65,3 miljoonaan. Kansainvälisten, pääosin pakolaisleireillä elävien pakolaisten määrä on niin ikään yli kaksinkertaistunut, 9,7 miljoonasta 21,3 miljoonaan.

”Jos kiintiö olisi kasvanut samassa suhteessa, sen tulisi olla nykyään yli 2800. Norja on päässyt tälle tasolle. Suomellakin on varaa parempaan”, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.  

Norjan pakolaiskiintiö tälle vuodelle on 3 120. Kanada puolestaan on vastaanottanut reilun vuoden aikana yli 40 000 syyrialaista pakolaista. Myös Ruotsi kasvattaa pakolaiskiintiötään ensi vuonna 5 000:een, vaikka Ruotsiin on saapunut jo pitkään Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita.

”Valitettavasti olemme nähneet myös toisensuuntaista kehitystä, kun pitkään kiintiöpakolaisten vastaanotossa ykkösenä ollut Yhdysvallat leikkasi kiintiönsä puoleen. Suomen on erityisen tärkeää reagoida nyt, kantaa vastuunsa ja osoittaa inhimillisyytensä”, Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen sanoo.

Pakolaiskiintiön kautta autetaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä: väkivaltaa kokeneita naisia, yksinhuoltajaäitejä, lapsia, vammaisia ja kidutettuja. Viime vuosina noin puolet kiintiöön valituista on ollut lapsia.

Eilen julkaistun vetoomuksen sisäministeri Paula Risikolle on allekirjoittanut jo yli 4000 ihmistä. Keskustelua käydään sosiaalisessa mediassa tunnuksella #MeVälitämme.

Kampanjassa ovat mukana Amnesty International Suomen osasto, Suomen Punainen Risti, Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta, Pelastakaa lapset, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat, Ihmisoikeusliitto, Kirkon Ulkomaanapu, Plan International Suomi, Suomen Lähetysseura, Väestöliitto, Suomen UNICEF, Suomen YK-liitto, Naisasialiitto Unioni, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen somalialaisten liitto, Monika-Naiset liitto ry, Ensi- ja turvakotien liitto, SOS-Lapsikylä, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry, Raster, Vapaa liikkuvuus -verkosto, Suomen UN Women ry, Emmaus Finland ry, Kehys ry, Suomen Mielenterveysseura, Kynnys ry, Emmaus Helsinki ry, Vammaiskumppanuus ry, Seta, Solidaarisuus, Emmaus-Westervik, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Setlementtiliitto, Suomen World Vision, Taksvärkki ry, Frikyrklig Samverkan, Changemaker, Kehitysmaayhdistys Pääskyt, Kehitysvammaliitto, Kalliolan nuoret, Reilu kauppa ry, Trasek ry.

Tiedote: Punaisen Ristin rasisminvastaisella viikolla toimitaan yhdenvertaisen 100-vuotiaan Suomen puolesta

Punainen Risti kannustaa jokaista suomalaista mukaan luomaan yhdenvertaista, turvallista ja kaikille avointa yhteiskuntaa. Punaisen Ristin #minäpäätän #jagbestämmer #idecide –kampanja polkaistaan näyttävästi käyntiin rasisminvastaisella viikolla maanantaina 20.3. klo 15.30 Narinkkatorilla Helsingissä. Tervetuloa mukaan! Kampanjan suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjaviikolla vahvistetaan kuvaa Suomesta avoimena ja hyvänä maana. Tavalliset suomalaiset ympäri Suomea päättävät ja kannustavat toisiaan toimimaan syrjimättömän Suomen puolesta.  Kampanjaan osallistuu kymmeniä järjestöjä, lajiliittoja, urheiluseuroja, urheilijoita sekä viranomaistahoja.

Punaisen Ristin perustehtävään kuuluu lain ja asetuksen mukaan avustaa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia, puolustaa ihmisarvoja ja ihmisoikeuksia. Rasistinen käytös on syrjintää, jossa ihmiset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan taustansa tai oletetun ominaisuutensa perusteella. Punainen Risti puhuu ja toimii moniarvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa.

Punaisen Ristin valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna 20.-26. maaliskuuta.

Lisätiedot:
Janette Grönfors
, SPR/Keskustoimisto
Koordinaattori
p. 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon #minäpäätän -kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Kampanjassa ovat mukana: Helsingin Pelastuslaitos, Helsingin Pelastuskoulu, Helsingin Poliisi, Rikosuhripäivystys (RIKU), Helsingin kaupunki, Finlayson, Fazer, VR Group, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Ihmisoikeusliitto ry, Allianssi ry, Yhteiset Lapsemme ry, Pelastakaa Lapset ry, Oikeusministeriö/ ETNO/Trust-hanke, Liikkukaa – Sports for All ry, Monika-Naiset liitto ry, Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, Rauhankasvatusinstituutti ry, Seta ry, Miessakit ry, Puolustusvoimat, (somekampanja), Ruuti, Safe Stadi/Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Punainen kortti rasismille, Adoptioperheet ry, EHYT ry, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, Suomen Partiolaiset (some), Kirkon Ulkomaanapu, Amnesty Suomen osasto, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kampin kappeli, Yle Kioski, YleX (mediakumppani), SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri, SPR/Varainhankinta, SPR/Valmius. SPR/Terveys ja hyvinvointi, SPR/Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö, Suomen Olympiakomitea, Suomen Jääkiekkoliitto, Lentopalloliitto, Suomen Baseball- ja, Softball-liitto ry, Taekwondo liitto, Palloliitto, Suomen Uimaliitto, Suomen Luisteluliitto.

***

Under Röda Korsets vecka mot rasism arbetar vi för ett jämlikt hundraårigt Finland

Röda Korset uppmuntrar alla finländare att tillsammans arbeta för att skapa ett jämlikt, säkert samhälle som är öppet för alla. Röda Korsets kampanj #minäpäätän #jagbestämmer #idecide får sin start samtidigt med veckan mot rasism den 20 mars kl. 15:30 på Narinken i Helsingfors. Välkommen med! Kampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Under kampanjveckan förstärker vi bilden av Finland som ett öppet och bra land. Vanliga finländare runtom Finland fattar beslut att arbeta för ett Finland utan diskriminering, och uppmuntrar varandra. I kampanjen deltar tiotals organisationer, grenförbund, idrottsföreningar, idrottare och myndigheter.

Till Röda Korsets grunduppgift hör enligt lag och förordning att hjälpa de svagaste och mest utsatta, att värna människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Rasistiskt beteende är diskriminering där människorna försätts i ojämlik ställning utifrån sin bakgrund eller förmodade egenskaper. Röda Korset talar för ett pluralistiskt och jämlikt samhälle där alla har lika möjligheter att agera och påverka.

Röda Korsets nationella vecka mot rasism firas i år mellan den 20 och den 26 mars.

Ytterligare information:
Janette Grönfors, FRK/Centralbyrån
Koordinator
tfn 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Röda Korsets vecka mot rasism #jagbestämmer kampanj är en del av Finlands självständighets hundraårsjubileum program.

I kampanjen deltar: Helsingfors räddningsverk, Helsingfors Räddningsskola, Helsingfors Polis, Brottsofferjouren (RIKU), Helsingfors stad, Finlayson, VR Group, Fazer, Finland 100 år, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Helsingfors Förbundet för Mänskliga Rättigheter, Allians rf, Våra gemensamma barn rf, Rädda Barnen rf, Justitieministeriet/ETNO/Trust-projektet, Liikkukaa – Sports for All ry, Monika-Naiset liitto ry, Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, Rauhankasvatusinstituutti ry, Seta rf, Miessakit ry, Försvarsmakten (kampanj på sociala medier), Krut, Safe Stadi/Ungdomscentralen, Punainen kortti rasismille, Adoptivfamiljer rf, EHYT rf, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, Finlands Scouter (sociala media), Kyrkans Utlandshjälp, Amnesty Finland, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, Mannerheims Barnskyddsförbund, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kampens kapell, Yle Kioski, YleX (mediepartner), FRK Helsingfors och Nylands distrikt, FRK/Medelanskaffning, FRK/Beredskap, FRK/Hälsa och välfärd, FRK/Frivilligs- och ungdomsenheten, Finlands Olympiska Kommitté, Finska ishockeyförbundet, Finska volleybollförbundet, Finska Baseball och Softball förbundet rf, Finska Taekwandoförbundet, Bollförbundet, Finska simförbundet, Finska Skridskoförbundet.

***

The Finnish Red Cross’ week against racism focuses on working towards an equal 100-year-old Finland

The Finnish Red Cross encourages all Finns to participate in creating an equal and safe community and society that is open to all. The Red Cross’ #minäpäätän #jagbestämmer #idecide campaign will also kick off in the week against racism on Monday 20 March, 3:30 pm in Narinkkatori, Helsinki. We hope to see you there! The campaign is under the patronage of Sauli Niinistö, the President of the Republic of Finland.

The campaign week reinforces the image of Finland as an open and good country, encouraging ordinary Finns around Finland to decide and encourage each other to work towards a Finland free of discrimination. Dozens of organisations, sports associations, sports clubs, athletes and authorities will be participating in the event.

According to the Red Cross’ ordinance and decrees, the basic mission of the organisation is to assist those who are in the weakest position and are the most vulnerable, and to defend human dignity and human rights. Racist behaviour is a form of discrimination, in which people are placed in different positions according to their background or presumed qualities. The Red Cross speaks out for and promotes a diverse and equal society where everyone has the same opportunities to act and to influence society.

This year, the Finnish Red Cross’ week against racism will be held from 20 to 26 March.

Further information:
Janette Grönfors, FRC/Headquarters
Coordinator
tel. +358 (0)20 701 2156, +358 (0)40 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Campaign participants: City of Helsinki Rescue Department, Helsinki Rescue School, Helsinki Police, Victim Support Finland, the City of Helsinki, Finlayson, VR Group, Fazer, Finland 100 Programme, Association for the Social Justice, the Finnish League for Human Rights, Allianssi ry, All Our Children ry, Save the Children, the Ministry of Justice/ ETNO/Trust project, Liikkukaa – Sports for All ry, MONIKA – Multicultural Women’s Association, Helsinki Metropolitan Area Guides and Scouts, the Peace Education Institute , Seta ry, Miessakit Association, the Finnish Defence Forces, (social media campaign), Ruuti, Safe Stadi/City of Helsinki Youth Department, Show Racism the Red Card, Adoptive Families in Finland, EHYT ry, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, the Guides and Scouts of Finland (social media), Finn Church Aid, Amnesty International Finnish Section, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, the Mannerheim League for Child Welfare, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kamppi Chapel, Yle Kioski, YleX (media partner), FRC Helsinki and Uusimaa district, FRC/Fundraising, FRC/Preparedness. FRC/Health and well-being, FRC/Volunteer and youth unit, the Finnish Olympic Committee, the Finnish Ice Hockey Association, the Finnish Volleyball Association, the Finnish Baseball and Softball Federation, the Finnish Taekwondo Federation, the Football Association of Finland, the Finnish Swimming Association, Suomen Luisteluliitto.

 

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa

Yhteisvastuu 2017 torjuu ihmiskauppaa. Suomessa keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja. Keräyksen kansainvälisessä esimerkkikohdemaassa Jordaniassa yhteisvastuuvaroin tuetaan Syyriasta sotaa paenneiden nuorten koulutusta ja toimeentuloa, mikä ennaltaehkäisee altistumista ihmiskaupalle ja muulle hyväksikäytölle. Keräys käynnistyi sunnuntaina 5.2.2017.

− Vuonna 1949 perustetusta Yhteisvastuukeräyksestä ei tullut ainoastaan kirkon vaan suomalaisten yhteinen hyväntekeväisyyskeräys, joka nostaa esiin hädän ääripäitä ja auttaa heitä, jotka hädästään huolimatta jäävät ilman apua. Tänä vuonna Yhteisvastuu herättelee meitä tunnistamaan ja auttamaan ihmiskaupan uhreja sekä heitä, jotka ovat esimerkiksi katastrofeja ja köyhyyttä paetessaan vaarassa joutua erilaisen hyväksikäytön kohteiksi. Nämä ihmiset tarvitsevat kipeästi tukeamme, sanoo Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen.

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä tämän hetken suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppaa on vaikea havaita, mutta se on läsnä kaikkialla. Ihmisten liikkuvuuden lisääntymisen myötä myös ihmiskaupan riskit ovat kasvaneet ja avuntarve suuri.

– Ihmiskauppa on toisten ihmisten ja heidän hätänsä häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Ihmisistä on tehty kauppatavaraa. Välineitä, joilla ei ole mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Tässä kaupassa vain toinen hyötyy. Välinpitämättömyyden ja oman edun tavoittelun sijaan meidän tulee pitää huolta toisistamme, Yhteisvastuukeräyksen 2017 esimies, Porvoon piispa Björn Vikström muistuttaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö painotti paikalla annetun avun merkitystä Yhteisvastuukeräyksen avauspuheessaan sunnuntaina 5.2.2017.

”Maailmassa on nyt ennätysmäärä pakolaisia. Heitä on saapunut runsain mitoin Eurooppaan ja Suomeenkin, mutta suurin osa pakenee oman maansa sisällä tai naapurimaahan. Parasta apua on paikalla annettu apu. Sitä tarjoaa myös tämän vuoden Yhteisvastuukeräys”.

”Eurooppaan suuntautuvan pakolais- ja muuttoliikkeen myötä on Suomessakin yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi. Tarve ihmiskaupan uhriksi joutuneiden ihmisten auttamiselle ja ennaltaehkäisevälle työlle on suuri. Ihmiskaupassa ihminen ja ihmisyys ovat pelkkää kauppatavaraa. Se on ihmisarvon syvää loukkaamista”, presidentti Niinistö muistutti.

Suomessa yhteisvastuuvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä Monika-Naiset liitto ry:n, Pakolaisneuvonta ry:n, Pro-tukipiste ry:n ja Rikosuhripäivystyksen kanssa. Keräysvaroin muun muassa kehitetään tukihenkilötoimintaa ja etsivää työtä, vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja, tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön sekä matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Monika-Naiset liitto ry on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien parissa vuodesta 2006.  Erityisenä kohderyhmänä ovat väkivaltaa kokeneet maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat joutuneet tai joilla on riski joutua ihmiskaupan uhriksi. Vuosittain toiminnassamme tunnistetaan 10–20 tapausta, joissa on syytä epäillä ihmiskauppaa.

Lisätiedot:
Natalie Gerbert, Voimavarakeskuksen johtaja, Monika-Naiset liitto ry, puh. 045 6759 647

Lue lisää Yhteisvastuu 2017 -kampanjasta.

#yhteisvastuu

Katso Yhteisvastuu 2017 -kampanjavideo Murskattu unelma, jossa Elena kertoo koskettavan tarinansa siitä, kuinka unelma paremmasta tulevaisuudesta vaatemyyjänä murskautui Helsingin kaduille. Ihmiskaupan uhriksi joutunut nuori yksinhuoltajaäiti pakotettiin myymään seksiä päivästä ja yöstä toiseen.