Tag Archives: osaavatnaiset

Maahanmuuttajanaiset työelämään voimavarakeskeisen ohjausmallin avulla

TIEDOTE 15.2.2016, julkaisuvapaa

Uudenmaan TE-toimiston rahoittama, pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajataustaisia naisia tukeva työllistämisprojekti Osaavat naiset ylitti sille asetetut tavoitteet yli kolminkertaisesti vuonna 2015. Projektia koordinoi sosiaalialalla toimiva Monika-Naiset liitto ry. Projektin avulla yli 100 maahanmuuttajataustaista naista pääsi työpolkunsa alkuun Suomessa (työkokeilu, palkkatukijakso, määräaikainen tai vakituinen työ). Projektissa tehdään yhteistyötä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivien työnantajien kanssa. Vuoden 2016 alusta toiminta laajentuu Espooseen.
– Maahanmuuttajataustaisen naisen on ainakin kolme kertaa vaikeampaa löytää työpaikka kuin kantasuomalaisen, ja siksi henkilökohtainen neuvonta on niin tärkeää, korostaa projektivastaava Heidi Hirvonen.

Vain naisille tarkoitettuun matalan kynnyksen toimintaan on helppo tulla mukaan, ja ohjausta saa kuudella kielellä. Projektin asiakkaat ovat kotoisin mm. Afganistanista, Somaliasta, Nepalista, Venäjältä ja Virosta. Työnhakijoiden koulutustausta voi olla muutama vuosi peruskoulua tai korkeakoulututkinto.
– Työnhaku uudessa kotimaassa on aina haastavaa. Köyhimmistä maista muuttaneella naisella ei aina ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Kriisialueilta tulevalla traumakokemukset voivat vaikeuttaa kielen oppimista ja työelämään pääsyä vielä pitkään vaikeiden kokemusten jälkeen.

Osaavat naiset -projektissa on opittu, että faktatietoa suomalaisesta työelämästä tarvitaan heti maahantulon alkumetreiltä, ja perustietoa velvollisuuksista ja oikeuksista on hyvä antaa koko perheelle.
– Työnhaku on aika vaikeaa, jos naiselle kasautuu hoivavastuu perheen lapsista tai muista sukulaisista, Hirvonen toteaa.

Projektin työpajoissa käydään läpi suomalaisen työelämän ja työnhaun pelisääntöjä sekä rohkaistaan käyttämään suomen kieltä. Tukea saa ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä tietokoneen käyttöön. Korkeasti koulutetuille työnhakijoille on tarjolla oma mentorointiryhmä. Kaikessa ohjauksessa painopiste on vahvuuksien tunnistamisessa. Projektissa kehitetty voimavarakeskeinen ohjausmalli keskittyy työnhakijan osaamisen tunnistamiseen.
– Maahan muuttaneilla naisilla on valtavasti osaamista, esimerkiksi harvinaisten kielten taitoa ja kulttuurien tuntemusta. Omaa osaamista pitää opetella tuomaan paremmin esille ja verkostoitua niin maahan muuttaneiden kuin kantasuomalaistenkin kanssa.

Osaavat naiset -projekti auttaa tässä, ja viikoittain tehdään vierailukäyntejä pääkaupunkiseudun yrityksiin. Työhaastatteluja järjestetään joka viikko, ja lisäksi työnantajat saavat tietoa monimuotoisen työyhteisön sekä rekrytoinnin ja perehdyttämisen parhaista käytännöistä.

Vuosien työ on tuottanut tulosta.
-Työnantajat ottavat yhteyttä meihin, kun tarvitsevat uuden työntekijän. Meidän tehtävänämme on yhdistää työnhakija ja työantaja, antaa osaajalle mahdollisuus.

Lisätietoja: Projektivastaava Heidi Hirvonen, puh. 045-2375014, heidi.hirvonen@monikanaiset.fi, @osaavatnaiset, www.monikanaiset.fi

MO_logo_violetti_pieni te

 

Osaavat naiset työelämään aamuseminaari 9.11.

on-2015-blogi-2

Osaavat naiset työelämään
Parhaat käytännöt ja ratkaisumallit

9.11.2015 klo 9-12 Eurooppasalissa, Malminkatu 16, Helsinki (Kamppi)

Kysymys: Mitä Suomi saa, kun maahanmuuttajat työllistyvät?
Kenelle: Työnantajat, työnhakijat, viran­omaiset, järjestötyöntekijät

Monika-Naiset liitto ry:n koordinoima työllistämisprojekti Osaavat naiset (2011-2016) tarjoaa tehokasta ja tuloksellista toimintaa pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseksi. Projekti on ylittänyt sille asetetut tavoitteet jo kolmena vuonna peräk­käin.

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Seminaariohjelma:

9.00 Aamukahvit

9.30 Seminaarin avaus: Ulkomaankauppa– ja kehitysministeri Lenita Toivakka

9.45 Osaavat naiset –projekti: Projektivastaava Heidi Hirvonen ja työnhakija Tanya Tynjälä

10.15 Womento –mentorointiverkosto työllistymisen tukena: Erityisasiantuntija Gunta Ahlfors

10.30 Ryhmätehtävä ja tehtävän purku

11.00 Kokemuksia ESR –projektista OSALLISENA VERKOSSA: Projektipäällikkö Marianne Seppä ja projektityöntekijä Réka Aarnos, Luksia

11.15 Ammattikoulutuksen kautta osaajaksi: Työelämäyhteistyön koordinaattori Pirjo Poutala, Keskuspuiston Ammattiopisto

11.30 Osaajat annettujen rooliensa vankina: Projektipäällikkö Petri Puroaho, Vates-säätiö

11.45 Monimuotoinen oppisopimus: Projektipäällikkö Arja Koli, Stadin oppisopimuskeskus

12.00 Seminaarin loppusanat

Ilmoittautumiset 4.11.2015 mennessä ilmoittautumislinkin kautta.

Ohjelman voit ladata pdf-muodossa täältä.

Aamuseminaari on osa Anna osaajalle mahdollisuus –kampanjaa (2015), jonka tavoitteena on rohkaista pääkaupunkiseudun työantajia rekrytoimaan maahanmuuttajataustaisia naisia. Helsingissä ja Vantaalla toimivaa Osaavat naiset -projektia koordinoi Monika-Naiset liitto ry ja rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

anna-osaajalle-mahdollisuus

 

Lisätietoja: Heidi Hirvonen, projektivastaava, Monika-Naiset liitto ry,
heidi.hirvonen(at)monikanaiset.fi, puh. 045 2375 014 @osaavatnaiset