Tag Archives: Venäjä

Voimavarakeskus Monika tarjoaa verkkopalveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille eri kielillä

Monika-Naiset liitto ry:n hallinnoima matalan kynnyksen toimintapiste Voimavarakeskus Monika on avannut verkkopalvelut pari- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille. Palvelu on valtakunnallinen ja sitä tarjotaan useilla eri kielillä (arabia, englanti, suomi, venäjä).

Verkkopalveluista

Apua väkivallasta selviytymiseen
Maantieteellisestä sijainnista riippumatta
Maksuttomasti
Reaaliajassa

Väkivaltaa tai sen uhkaa voi kohdata kuka tahansa eri elämäntilanteissa, yllättäen ja odottamatta, tutun tai tuntemattoman tekijän toimesta. Väkivalta on moninaista, joten sitä voi olla vaikea tunnistaa, eikä väkivallasta usein jää näkyviä jälkiä. Ei haittaa, vaikkei olisi varma, onko kyseessä väkivalta – huoli omasta tai läheisen tilanteesta on riittävä syy hakea apua!

Voimavarakeskus Monikan verkkopalvelut on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille naisille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Verkkopalvelut tarjoavat matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden asuinpaikasta riippumatta myös niille, joille avun piiriin pääseminen on muulla tavoin vaikeaa. Palveluja on helppoa ja turvallista käyttää: keskustelut ovat luottamuksellisia ja niitä voi käydä nimettömästi. Maksuttomat verkkopalvelut ovat saatavilla usealla eri kielellä (arabia, englanti, suomi, venäjä). Palveluista vastaavat Voimavarakeskuksen kriisityöntekijät.

Väkivaltatyön asiantuntijoillemme voi lähettää kysymyksiä mieltä askarruttavista asioista myös sähköpostitse voimavarakeskus@monikanaiset.fi. Vastaamme pian. Lähettäjän ei tarvitse kertoa omaa nimeään.

Ota rohkeasti yhteyttä sinulle sopivimmalla tavalla!

Kysy lisää verkkopalveluista: voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

Verkkopalvelun toteutuksen mahdollisti Monika-Naiset liitto ry:n kannatusyhdistys Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Lue lisää Voimavarakeskus Monikan toiminnasta kotisivultamme ja seuraa ajankohtaisia kuulumisia Facebookista (@voimavarakeskus).

Voimavarakeskus Monikan chat-palvelu käynnistyy 6.9.

Chat-palvelu on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille. Palvelun kautta sinun on mahdollista keskustella väkivaltaan liittyvistä asioista reaaliaikaisesti ja anonyymisti Voimavarakeskus Monikan kriisityöntekijöiden kanssa. Toiminta on luottamuksellista ja päätät itse, miten paljon haluat tilanteestasi kertoa.

Älä jää huolesi kanssa yksin, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Chat-palvelu käynnistyy keskiviikkona 6.9. päivystäen aluksi suomeksi, englanniksi ja venäjäksi oheisen aikataulun mukaisesti. Mikäli chat on varattu, yritäthän hetken kuluttua uudelleen. Halutessasi voit olla yhteyksissä Voimavarakeskukseen myös soittamalla päivystysnumeroomme 0800 050 58 (arkisin klo 9-16).

CHAT-AIKATAULU

Maanantai Tiistai Keskiviikko (6.9. alkaen) Torstai (7.9. alkaen) Perjantai
10-12 suomi,  englanti 10-12 venäjä

Pääset tästä klikkaamalla chat-sivulle.

Verkkopalvelun toteutuksen mahdollisti Monika-Naiset liitto ry:n kannatusyhdistys Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Lämmin kiitos tuesta!

Voimavarakeskuksesta vertaistukea venäjänkielisille naisille

landscape-nature-sunset-trees-large

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа взаимной помощи для русскоговорящих женщин

Возможно недавно или какое-то время назад Вы пережили физическое, психологическое или другие формы насилия в близких отношениях и теперь боретесь с его последствиями. Последствиями насилия могут быть разочарование, стыд, бессилие, неверие в себя… Кроме психологических последствий насилие может вызвать физические нарушения: бессонница, психосоматические расстройства, нарушение аппетита и т.д.

Мы приглашаем русскоговорящих женщин, пострадавших от насилия в близких отношениях, принять участие в работе группы взаимной помощи. Участниками группы могут быть женщины разного возраста, у каждой из которых за спиной свой опыт отношений, разные условия жизни, разные навыки справляться с трудностями. Делясь своим опытом и выслушивая других, вы не только будете оказывать поддержку другим членам группы, но и сами получите поддержку от других участников. С помощью группы вы сможете стать сильнее, начать самостоятельно управлять своей жизнью, научиться находить свои внутренние резервы. Участие в группе может стать одним из жизненно важных для вас этапов!

Записаться в группу можно с 21.3 по 11.4.2016, позвонив по телефону 0452635732. Время работы группы: с 13.04 по 15.06.2016, по средам с 16.00 до 18.00 (10 встреч).
Группа работает по принципу «закрытой» и участие может быть анонимным.

****

Vertaistukiryhmä venäjänkielisille alkaa Voimavarakeskus Monikassa huhtikuussa

Vertaistukiryhmä on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille venäjänkielisille naisille.

Ryhmä käynnistyy 13.4.2016 ja kestää 15.6.2016 saakka. Ilmoittautumiset 11.4.2016 mennessä puhelimitse 045 2635 732.

Vertaistukiryhmään osallistuminen on luottamuksellista ja turvallista. Ryhmässä naiset voivat käsitellä väkivallan kokemuksiaan, saada ja antaa tukea sekä pohdiskella, kuinka selvitä ja toipua väkivaltaisesta suhteesta. Ryhmä antaa maahanmuuttajanaisille eväitä käyttää hyväkseen omia voimavarojaan sekä vahvoja puoliaan ja lisää uskallusta ottaa vastuuta omasta elämästään. Vertaistukeen perustuva auttaminen vahvistaa osallistujia, sillä ryhmässä kohdataan samanlaisessa tilanteessa eläviä naisia, jaetaan kokemuksia ja voimaannutaan vuorovaikutuksen kautta.

Lisätiedot: voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

Väkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä

Mies juo, lyö ja ajaa vaimon ja lapset ulos yhteisestä kodista. Se oli tavallisin tarina, jonka kohtasin tutkiessani venäläisten kriisikeskusten tekemää auttamistyötä Keski- ja Luoteis-Venäjällä. Osallistuin neljän kriisikeskuksen arkeen Iževskissä, Saratovissa ja Sortavalassa pääosin vuosina 2008–2010 havainnoiden niissä tehtävää työtä, haastatellen työntekijöitä ja apua hakevia naisia sekä keräten täydentäviä kirjallisia materiaaleja ja valokuvaten. Vastikään valmistuneessa väitöskirjatutkimuksessani analysoin kriisikeskusten väkivaltatyötä väkivallan tulkintojen, sukupuolen ja toimijuuden näkökulmasta.

Ensimmäiset kriisikeskukset perustettiin Venäjällä kaksi vuosikymmentä sitten. 1990-luvulla työn aloittaneet naisjärjestöt liittivät ongelman sukupuolten eriarvoisuuteen, mutta nykyään varsinkin julkisella sektorilla toimivien kriisikeskusten käytännöissä painottuvat yksilö- ja perhekeskeiset tulkinnat lähisuhdeväkivallasta. Niissä väkivalta nähdään esimerkiksi lapsuudessa opittuna käyttäytymismallina tai perheen vuorovaikutuksen häiriönä, eikä niinkään sukupuolistuneena vallankäyttönä. Sukupuolisensitiivisyys olisi kuitenkin tärkeätä, koska väkivalta kietoutuu kulttuurisiin käsityksiin maskuliinisuudesta, feminiinisyydestä, sukupuolirooleista ja vastuista perheessä.

Huomasin tutkimukseni aikana, että väkivallan ratkaiseminen oli usein sitä kokeneiden naisten vastuulla. Naisten odotettiin joko tekevän päätöksen väkivaltaisen parisuhteen jättämisestä tai yrittävän ehkäistä tulevia väkivaltatilanteita vaalimalla positiivista ilmapiiriä perheessä, ennakoimalla lähestyviä räjähdyksiä ja pakenemalla ajoissa. Lähipiirin vanhemmat naiset saattoivat neuvoa väkivaltaa kokeneita naisia vain sietämään väkivaltaa, kuten aiemmat sukupolvetkin ovat tehneet. Miesten toimijuuteen väkivallan ratkaisemisessa luotettiin vain vähän ja heitä oli käytännössä harvoin kriisikeskusten asiakkaina. Osa ammattilaisista ajatteli tavoitteellisen työn väkivaltaa käyttäneiden miesten kanssa olevan mahdotonta ilman heidät hoitoon velvoittavaa lainsäädäntöä.

Venäjän federaation lainsäädännössä olisikin paljon kehitettävää kodeissa tapahtuvaa väkivaltaa koskien. Nykylait eivät tunnista lähisuhdeväkivallan erityislaatua, kuten tekijän ja uhrin läheistä suhdetta ja väkivallan toistuvuutta. Suurin osa pahoinpitelyistä käsitellään asianomistajarikoksina, jolloin todisteiden hankkiminen on uhrin vastuulla. Lähestymiskieltoa ei ole. Käytännössä poliisi on usein haluton hoitamaan lähisuhdeväkivaltatapauksia ja saattaa kehottaa apua hakevia naisia selvittelemään perheasiat kotona. Parannuksia lainsäädäntöön saattaa kuitenkin olla näköpiirissä. Lakeja säätävän duuman käsittelyssä on parhaillaan lakiehdotus väkivallan ehkäisystä perheessä.

Väkivaltaa kokeneiden naisten tilanteen parantaminen Venäjällä edellyttää myös kohennuksia yhden vanhemman perheiden toimeentuloturvaan ja asumispolitiikan kehittämistä. Nyt monet apua hakevista naisista olivat taloudellisesti riippuvaisia puolisoistaan eivätkä kyenneet järjestämään asumistaan itsenäisesti toisin. Käytännössä suurin osa asiakkaista palasi turvakodissa vietetyn jakson jälkeen asumaan yhdessä väkivallantekijän kanssa. Väkivalta saattoi jatkua vuosia avioeron jälkeenkin, koska vaihtoehtoa ahtaalle yhteisasumiselle ei ollut.

Huolimatta eroista suomalaisen ja venäläisen yhteiskunnan välillä tutkimukseni toi esiin myös paljon yhtäläisyyksiä lähisuhdeväkivallan käsittelyssä Suomessa ja Venäjällä. Esimerkiksi ilmiön yksilö- ja perhekeskeinen käsittely, sukupuolinäkökulmaan kohdistunut vastustus sekä naisten vastuuttaminen ratkaisuista ovat tuttuja Suomessakin. Toivon tutkimukseni väkivaltatyöstä Venäjällä avaavan uusia näkökulmia työkäytäntöihin myös meillä ja tuottavan tietoa, jota voi hyödyntää venäläistaustaisten naisten kanssa tehtävässä työssä.

Maija Jäppinen
Sosiaalityön tutkija, Helsingin yliopisto
Monika-Naiset liiton hallituksen jäsen 2010–2012