Maahanmuuttajanaiset työelämään voimavarakeskeisen ohjausmallin avulla

TIEDOTE 15.2.2016, julkaisuvapaa

Uudenmaan TE-toimiston rahoittama, pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajataustaisia naisia tukeva työllistämisprojekti Osaavat naiset ylitti sille asetetut tavoitteet yli kolminkertaisesti vuonna 2015. Projektia koordinoi sosiaalialalla toimiva Monika-Naiset liitto ry. Projektin avulla yli 100 maahanmuuttajataustaista naista pääsi työpolkunsa alkuun Suomessa (työkokeilu, palkkatukijakso, määräaikainen tai vakituinen työ). Projektissa tehdään yhteistyötä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivien työnantajien kanssa. Vuoden 2016 alusta toiminta laajentuu Espooseen.
– Maahanmuuttajataustaisen naisen on ainakin kolme kertaa vaikeampaa löytää työpaikka kuin kantasuomalaisen, ja siksi henkilökohtainen neuvonta on niin tärkeää, korostaa projektivastaava Heidi Hirvonen.

Vain naisille tarkoitettuun matalan kynnyksen toimintaan on helppo tulla mukaan, ja ohjausta saa kuudella kielellä. Projektin asiakkaat ovat kotoisin mm. Afganistanista, Somaliasta, Nepalista, Venäjältä ja Virosta. Työnhakijoiden koulutustausta voi olla muutama vuosi peruskoulua tai korkeakoulututkinto.
– Työnhaku uudessa kotimaassa on aina haastavaa. Köyhimmistä maista muuttaneella naisella ei aina ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Kriisialueilta tulevalla traumakokemukset voivat vaikeuttaa kielen oppimista ja työelämään pääsyä vielä pitkään vaikeiden kokemusten jälkeen.

Osaavat naiset -projektissa on opittu, että faktatietoa suomalaisesta työelämästä tarvitaan heti maahantulon alkumetreiltä, ja perustietoa velvollisuuksista ja oikeuksista on hyvä antaa koko perheelle.
– Työnhaku on aika vaikeaa, jos naiselle kasautuu hoivavastuu perheen lapsista tai muista sukulaisista, Hirvonen toteaa.

Projektin työpajoissa käydään läpi suomalaisen työelämän ja työnhaun pelisääntöjä sekä rohkaistaan käyttämään suomen kieltä. Tukea saa ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä tietokoneen käyttöön. Korkeasti koulutetuille työnhakijoille on tarjolla oma mentorointiryhmä. Kaikessa ohjauksessa painopiste on vahvuuksien tunnistamisessa. Projektissa kehitetty voimavarakeskeinen ohjausmalli keskittyy työnhakijan osaamisen tunnistamiseen.
– Maahan muuttaneilla naisilla on valtavasti osaamista, esimerkiksi harvinaisten kielten taitoa ja kulttuurien tuntemusta. Omaa osaamista pitää opetella tuomaan paremmin esille ja verkostoitua niin maahan muuttaneiden kuin kantasuomalaistenkin kanssa.

Osaavat naiset -projekti auttaa tässä, ja viikoittain tehdään vierailukäyntejä pääkaupunkiseudun yrityksiin. Työhaastatteluja järjestetään joka viikko, ja lisäksi työnantajat saavat tietoa monimuotoisen työyhteisön sekä rekrytoinnin ja perehdyttämisen parhaista käytännöistä.

Vuosien työ on tuottanut tulosta.
-Työnantajat ottavat yhteyttä meihin, kun tarvitsevat uuden työntekijän. Meidän tehtävänämme on yhdistää työnhakija ja työantaja, antaa osaajalle mahdollisuus.

Lisätietoja: Projektivastaava Heidi Hirvonen, puh. 045-2375014, heidi.hirvonen@monikanaiset.fi, @osaavatnaiset, www.monikanaiset.fi

MO_logo_violetti_pieni te