Naisten Linja ja Monika-Naiset liitto ry: Järjestöjen tuki luo turvaa ja auttaa pahimman elämänkriisin yli

Naisten Linja Suomessa ry ja Monika-Naiset liitto ry vetoavat päättäjiin, että syyskuun budjettiriihessä turvataan resurssit väkivaltaa kokeneiden naisten ja tyttöjen auttamiseen ja kotoutumista tukevaan työhön.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä ehdotetaan merkittävää leikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitukseen. Leikkauksen toteutuminen tarkoittaisi isoja supistuksia siinä pitkäjänteisessä työssä, jota me sosiaali- ja terveysalan järjestöt olemme vuosia rakentaneet. Olemme hyvin huolissamme erityisesti niiden ihmisten puolesta, jotka ilman järjestöjen apua joutuisivat kokemaan entistä enemmän turvattomuutta, väkivaltaa, ulkopuolisuutta ja syrjintää.

Järjestölähtöisellä työllä tavoitamme erityisesti yhteiskuntamme haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka ovat mm. luku- ja kirjoitustaidottomia, asunnottomia, kokeneet pari- ja lähisuhdeväkivaltaa, kunniaan liittyvää väkivaltaa tai joutuneet ihmiskaupan uhriksi. Järjestöt tuottavat korkealaatuisia palveluja näiden erityisosaamista vaativien ilmiöiden parissa. Parhaimmillaan toimintaa toteutetaan laajassa moniammatillisessa yhteistyössä sekä kuntien että muiden toimijoiden kanssa. Järjestöt täydentävät viranomaispalveluja ja tukevat ihmisiä pääsemään niihin. Näiden toimivien rakenteiden, osaamisen ja kumppanuuksien romuttaminen olisi erittäin lyhytnäköistä.

On vaikea nähdä, että julkinen sektori pystyisi paikkaamaan sen aukon, jonka järjestöjen tuottamien matalan kynnyksen tukipalveluiden massiivinen leikkaaminen aiheuttaisi. Koronakriisi on osoittanut, että järjestökenttä on ollut nopea uudistamaan toimintaansa. Lyhyessä ajassa on luotu uusia toimintatapoja ja pystytty tukemaan ihmisiä näissä poikkeuksellisissakin olosuhteissa. Monelle järjestön tarjoama tuki ja toiminta on nyt se pelastusrengas, joka auttaa jaksamaan pahimman yli.

Naisten Linja Suomessa ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n matalan kynnyksen palveluilla tuetaan väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneita naisia. Sen lisäksi Monika-Naiset liitossa tehdään naisten kotoutumista ja työllistymistä tukevaa työtä. Hyvä kotoutuminen mm. ennaltaehkäisee väkivaltaa ja lisää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Väkivallasta toipuminen on pitkä prosessi, joka vaatii ammatillisesti ohjattuja tukipalveluita. Palveluita tarvitaan väkivallan tunnistamiseen, kriisivaiheeseen ja väkivallasta aiheutuneesta traumasta toipumiseen.

Olemme erittäin huolissamme siitä, että näistä nykyäänkin riittämättömistä palveluista leikkaaminen osuu kaikkein heikkomassa asemassa oleviin naisiin ja lapsiin. Leikkaukset eivät tuo odotettuja säästöjä, vaan niiden seurauksena syntyy huomattavaa yksilöiden ja yhteisöjen pahoinvointia ja pidemmällä tähtäimellä kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. Väkivaltaa kokeneiden palveluista leikkaaminen on myös ristiriidassa hallitusohjelman ja Suomen kansainvälisten velvoitteiden kanssa.

Vaadimme, että valtioneuvosto löytää kestävän ratkaisun sote-järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Olemassa olevaa rahoitusjärjestelmää ei saa romuttaa ennen kuin uusi vaihtoehto on olemassa.

Taru Anttonen, vs. toiminnanjohtaja
Naisten Linja Suomessa ry

Jenni Tuominen, toiminnanjohtaja
Monika-Naisten liitto ry

Naisten Linja ja Monika-Naiset liitto ry: Järjestöjen tuki luo turvaa ja auttaa pahimman elämänkriisin yli (PDF)

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja