TIEDOTE 14.10.2014: Maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämisprojekti ylittänyt tavoitteensa

Monika-Naiset liitto ry:n Osaavat naiset -projekti (2011-2016) on saattanut 60 helsinkiläistä ja vantaalaista pitkäaikaistyötöntä maahanmuuttajataustaista naista työpolkunsa alkuun tammi-kesäkuussa 2014. Vuositavoite 30 ylitettiin jo keväällä. Työpolun alku tarkoittaa pääsyä työkokeiluun, palkkatuettuun työhön, harjoitteluun tai määräaikaiseen työhön. Projekti on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama ja sitä toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan TE-toimiston kanssa.

Työskentelytapoina kulttuuritulkkaus ja yksilöllisten polkujen etsiminen

Projektin erinomaiset tulokset perustuvat asiakkaan pitkäjänteiseen tukeen ja yksilöllisen työllistymispolun räätälöintiin: työntekijät kuuntelevat työnhakijan toiveita ja löytävät soveltuvia työpaikkoja projektin työnantajakontaktien avulla. Samoille aloille suuntautuville järjestetään ryhmähaastatteluja. ”Projektiin hakeutuu hyvin eritaustaisia naisia: korkeakoulutettuja ja niitä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Keskeistä on kohdata ihminen ihmisenä ja sitä kautta luoda luottamus puolin ja toisin ja kannustaa ihmistä löytämään omat voimavaransa”, kertoo projektivastaava Heidi Hirvonen. Kieliestettä on tasoitettu selkosuomen käyttämisellä asiointikielenä, ATK-taitoja on kartoitettu ja tarvittaessa tietokoneen käyttöä on opetettu kädestä pitäen.

Kansalaisjärjestöissä pystytään tarjoamaan tehokasta työllistymisen täsmäpalvelua. Osaavat naiset -projekti ehkäisee syrjäytymistä ja edistää kotoutumista jalkautumalla ihmisten luokse. Tapaamisia voidaan järjestää lähiöasemille tai vaikka kahvilaan. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä Monika-Naiset liitto ry:n tiloissa Kalasatamassa ja Vantaalla Kohtaamispaikka Myyringissä. Projektista tekee erityisen myös se, että toiminta on räätälöity vain naisille. ”Toiminnassa on avoin, luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on mahdollista tavata samassa elämäntilanteessa olevia naisia ja saada vertaistukea”, Hirvonen sanoo.

Pitkäjänteinen, asiakkaan koko elämäntilanteen huomioiva työskentelytapa on mahdollistanut myyttien murtamisen suomalaisesta työelämästä: asiakkaille on muun muassa korostettu, että ilman koulutusta Suomessa ei työllisty. Asiakkaita tuetaan ja kannustetaan ottamaan rohkeasti yhteyttä työnantajiin. ”Koskaan ei voi korostaa liikaa sitä, että Suomessa työllistyminen edellyttää ihmisten tuntemista ja verkostoitumista eri foorumeilla”, Hirvonen korostaa. Työnantajia puolestaan kannustetaan rekrytoimaan eri kulttuuritaustoista tulevia työntekijöitä ja ollaan apuna mahdollisissa ongelmatilanteissa vielä senkin jälkeen kun asiakas on aloittanut työssä.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Heidi Hirvonen

Osaavat naiset –projektivastaava

heidi.hirvonen(at)monikanaiset.fi

045 2375 014