Tiedote 25.11.2016: Väkivaltaa kohdanneet naiset tarvitsevat toipumisen tukipalveluja

Lehdistötiedote ja kutsu medialle
25.11.2016
Väkivaltaobservatorio

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja: Väkivaltaa kohdanneet naiset tarvitsevat toipumisen tukipalveluja

Perjantaina 25.11. vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja vaatii helposti saavutettavia tukipalveluja väkivaltaa kohdanneille naisille. Marraskuussa alkanut kampanja huipentuu 25.11. eri puolilla Suomea järjestettäviin tapahtumiin.  

Naisten ihmisoikeuksia ja oikeutta väkivallattomaan elämään puolustavan Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan tämän vuoden teemana on matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kohdanneille naisille. Näillä tarkoitetaan palveluita, joihin on mahdollisimman helppo hakeutua, riippumatta asuinpaikasta tai taustasta, taloudellisesta tilanteesta tai siitä, minkälaista väkivaltaa on kokenut.

Tällä hetkellä näitä palveluja ei ole lähimainkaan riittävästi, eikä niitä ole tarjolla valtakunnallisesti. Niiden järjestämiseen on osoitettava riittävästi resursseja. Tällaisia palveluita tarjoavat muun muassa Naisten Linja Suomessa ry, Monika-Naiset liitto ry ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ympäri Suomea. Väkivallan tekijöille tukea tarjoaa esimerkiksi Lyömätön Linja Espoossa ry ja Ensi- ja turvakotien liiton Jussi -työ.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä, mutta se jää usein piiloon. Siitä ei puhuta, se hävettää ja kynnys avun hakemiseen on korkea. Vaikka se ensimmäinen ja tärkein askel väkivallasta selviytymisessä on juuri puhuminen, väkivallasta kertominen.

– Kaikki eivät halua kertoa väkivaltakokemuksestaan omalle lähipiirilleen, eikä luotettavan henkilön löytäminen ole aina helppoa.  Turvakodit pelastavat henkiä, mutta monelle ne ovat kuitenkin se viimeinen, se äärimmäinen keino. Niiden lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän palveluita, joista väkivaltaa kohdannut saa apua jo varhaisessa vaiheessa, kuten kannustusta, keskustelua ja neuvontaa puhelimitse, verkossa tai kasvotusten, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan taustalla on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen verkosto Väkivaltaobservatorio, jota koordinoi NYTKIS ry Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete.  Kampanjassa on mukana noin 20 järjestöä, muun muassa Amnesty International Suomen osasto ry.

KUTSU MEDIAN EDUSTAJILLE

Olette lämpimästi tervetulleita Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan tapahtumiin eri puolille Suomea perjantaina 25.11. Kaikki tapahtumapaikkakunnat ja tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät täältä http://vakivaltaobservatorio.fi/paikkakunn.

Helsingissä Valoa, ei väkivaltaa -tapahtuma järjestetään Kampin Narinkkatorilla klo 15-17. Paikalla on kampanjan taustajärjestöjen edustajia ja he ovat median käytettävissä haastatteluja varten. Tilaisuudessa voi myös tutustua Silent Witness -näyttelyyn, jonka naishahmot esittävät vertauskuvallisesti viime vuonna kumppaninsa tai ex-kumppaninsa surmaamia naisia.

Kampanjan verkkosivut: http://vakivaltaobservatorio.fi/
Kampanja Facebookissa: https://www.facebook.com/Vakivaltaobservatorio/?fref=ts

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Alli Asikainen Lindeman
Naisten Linja, viestinnän suunnittelija
050 3081909  alli.asikainen@naistenlinja.fi

 

Valoa, ei väkivaltaa -kampanjassa mukana olevat järjestöt:

African Care ry
Amnesty International Suomen osasto ry
Ensi- ja turvakotien liitto
Ihmisoikeusliitto
Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Kristillisdemokraattiset Naiset ry
Lyömätön Linja Espoossa
Monika-Naiset liitto ry
Naisasialiitto Unioni ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
Naisten Linja Suomessa ry
Nuorten Exit
Profeministimiehet
Sosialidemokraattiset Naiset
Suomen Keskustanaiset ry
Suomen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Suomen UN Women ry
Vasemmistonaiset
Vihreät Naiset ry