Naisjärjestöt vaativat tehokkaita toimia ihmiskaupan ja prostituution kitkemiseksi

KANNANOTTO 27.11.2019

Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto vaativat Suomen hallitukselta kiireellisiä toimia ihmiskaupan torjumiseksi. Suomen tulee laatia naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma, joka sisältää ihmiskauppaan ja prostituutioon liittyvän hyväksikäytön torjunnan. Ohjelman tulee sisältää myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, kuten seksin ostamisen täydellinen kriminalisointi.

Naiset ja tytöt muodostavat jopa 70 prosenttia globaalisti tunnistetuista ihmiskaupan uhreista. Järjestöt muistuttavat, että prostituutiota ja ihmiskauppaa on vaikea erotella toisistaan. Seksin oston kriminalisointi tutkitusti vähentää prostituutiota ja siten ihmiskauppaa.

Seksin ostamiseen liittyvistä ongelmista on vaiettu Suomessa liian pitkään, toteaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

-Prostituutio on yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto. Emme saa normalisoida haavoittuvassa asemassa olevien naisten puuttuvia valinnanmahdollisuuksia ja hyväksikäyttöä, Biaudet linjaa.

Ihmiskauppa on sukupuolistunutta väkivaltaa

Järjestöt korostavat, että ihmiskauppa ja prostituutioon liittyvä hyväksikäyttö ovat naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja väkivalta on monille prostituutiossa oleville osa jokapäiväistä elämää. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrit ovat usein kokeneet muuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ennen ihmiskaupan uhriksi joutumista.

-Väkivalta, hyväksikäyttö, köyhyys, paperittomuus ja muut haavoittuvuutta aiheuttavat tekijät altistavat tyttöjä ja naisia prostituutioon tai siihen, että he näkevät sen ainoana vaihtoehtona. Suomen on suojeltava kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Bahar Mozaffari toteaa.

Erityisen haavoittuvia ihmiskauppaan liittyvälle prostituutiolle ovat vaikeassa elämäntilanteessa olevat alaikäiset tytöt ja maahanmuuttajataustaiset naiset, joilla ei ole mahdollisuutta kouluttautua ja löytää ihmisarvoinen työ itsensä ja perheensä elättämiseksi.

Lue pidempi kannanotto suomeksi tai englanniksi.

LISÄTIETOJA:

Monika-Naiset liitto ry

  • Natalie Gerbert, Kriisikeskus Monikan johtaja, natalie.gerbert(at)monikanaiset.fi, puh. 045 675 9647
  • Jenni Tuominen, toiminnanjohtaja, jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi, puh. 045 675 9276

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund

  • Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto, puh. 050 512 1846
  • Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila(at)naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja