TIEDOTE 5.10.2018: Ihmisarvoiset työolot eivät ole itsestäänselvyys Suomessakaan

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään vuosittain 7. lokakuuta kaikkialla maailmassa, koska jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja elämiseen riittävään palkkaan.

Kunnon työn ehdot eli elämiseen riittävä palkka ja säälliset työskentelyolot toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Myöskään Suomessa nämä eivät ole itsestäänselvyyksiä. Etenkin ulkomaalaiset työntekijät kokevat työpaikoilla monenlaista hyväksikäyttöä kuten velvoittamista palkattomiin työjaksoihin tai -tunteihin, ylipitkiä päiviä tai heitä velvoitetaan työskentelemään pitkiäkin aikoja ilman vapaapäiviä.

Eriasteista hyväksikäyttöä esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta erityisen vaikea tilanne on palvelualoilla. Palvelualat toimivat ns. sisääntuloaloina, joissa ei aina ole kielitaitovaatimuksia ja siksi siellä työskentelevien tietoisuus suomalaisesta työelämästä on usein heikkoa. Näillä aloilla myös työskennellään monesti yksin tai ulkomaalaisista koostuvassa ryhmässä, mikä edelleen altistaa työperäiselle riistolle.

Rikosuhripäivystyksen asiakkaana on tällä hetkellä yli 80 henkilöä, jotka ovat joutuneet työperäisen ihmiskaupan tai muun vakavan työvoiman hyväksikäytön uhriksi Suomessa. Osassa tapauksista ulkomaalaisten työntekijöiden pitäminen äärimmäisen huonoissa työoloissa on jatkunut jo pitkään ja hyväksikäytöstä on tullut työpaikoilla systemaattista.

Vuonna 2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki 937 ulkomaisen työvoiman käyttöön liittynyttä tarkastusta työpaikoille. Tarkastuksissa havaittiin ongelmia yleissitovan TES:n tai syrjinnän kiellon noudattamisessa 183 tapauksessa. Ongelmia oli varsinkin ravintola- ja siivousaloilla, joilla noin puolessa tarkastuskohteista yleissitovaa työehtosopimusta ei ollut palkkauksen osalta noudatettu.

Uusien Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamien animaatioiden tarkoitus on lisätä työntekijöiden tietoa oikeuksistaan Suomessa ja rohkaista ottamaan yhteyttä oikeaan tahoon, mikäli epäilee tekevänsä työtä alle minimityöehtojen tai kokevansa työpaikallaan rikollista hyväksikäyttöä, ja kun kaipaa tietoa omista oikeuksistaan.  Animaatiot ilmestyvät englannin, arabian, bengalin, darin, hindin, kiinan, nepalin, soranin ja thain kielillä.

Reilu työ -verkostoon kuuluvat tahot kehottavat myös suomalaisia työntekijöitä rohkeasti ottamaan yhteyttä esimerkiksi ihmiskaupan uhreja auttavaan järjestöön, omaan ammattiliittoon, maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan tai viranomaisiin, mikäli epäilee kohdanneensa työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kaksien työmarkkinoiden synty ei ole kenenkään etu.

Animaatio eri kielillä

Rikosuhripäivystyksen YouTube-kanava

Lisätietoja

Pia Marttila, Rikosuhripäivystys, ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija 040 630 9669
Sari-Anne Salminen, SAK, Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies 043 824 5005

Rikosuhripäivystys (RIKU) tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen. RIKUn asiakkaaksi voi tulla kuka tahansa rikoksen uhri esim. ikään, sukupuoleen tai oleskelustatukseen katsomatta. RIKUn asiakkuus on täysin maksutonta sekä luottamuksellista, eikä täysikäisen asiakkaan asiasta ilmoiteta millekään taholle ilman hänen suostumustaan.

Reilu työ -verkosto perustettiin Rikosuhripäivystyksen ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan toimesta vuonna 2016 kehittämään yhteistyötä etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi. Alusta asti siihen on kuulunut kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja kuten Monika-Naiset liitto ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipiste ry, Suomen kiinalaisten allianssi ry sekä Palvelualojen ammattiliitto (PAM). Lähiaikoina verkoston toiminnassa on ollut mukana myös tutkijoita ja viranomaistahoja kuten Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja