TIEDOTE: STOP Traffick! -tutkimusraportti julkaistu

“The figures point to a very clear trend and links between prostitution markets, and exploitation, trafficking and organised crime”
Cecilia Malmström, European Commissioner for Home Affairs

Euroopan komission ISEC-ohjelman rahoittama STOP Traffick! –projekti on julkaissut tutkimuksen seksinostajista. Tutkimusta tehtiin Irlannissa, Bulgariassa, Kyproksella, Liettuassa sekä Suomessa. Suomessa tutkimuksen toteutti Monika-Naiset liitto ry.

Tutkimuksen mukaan seksinostajat ovat hyvin koulutettuja, parisuhteessa olevia miehiä, joilla on kansallisia keskiarvoja korkeammat tulot.

The European Commissioner on Home Affairs, Cecilia Malmström kommentoi lukuja:“point to a very clear trend and links between prostitution markets, and exploitation, trafficking and organised crime”. Malmström lähetti STOP Traffick! –projektin viime viikkona Dublinissa järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin kommenttinsa videolla, johon on linkki tämän viestin lopussa.

Suuri osa kaikista ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä ja seksuaalinen hyväksikäyttö on yleisin ihmiskaupan muoto globaalitasolla.  Malmström korostaa videollaan, että seksuaalista hyväksikäyttöä on vain siitä syystä, että sille on kysyntää. “For a little 10-year old girl to be exploited in the prostitution market or for producing pornography there has to be a client and there has to be a user. It is essential to address this urgently.”

Hän vahvistaa, että vuonna 2016 Euroopan komissio tulee arvioimaan, mitä EU:n jäsenmaat ovat tehneet ihmiskauppaan liittyvän kysynnän vähentämiseksi.

Suomessa toteutettiin tutkimukseen liittyen online-kysely, johon tuli 544 vastausta. 208 heistä kertoi maksaneensa joskus seksistä.

Kyselyyn vastanneista seksinostajista 50 %:lla oli kolmannen asteen koulutus, 56 % heistä oli parisuhteessa, 60 % asui suuressa kaupungissa. Seksinostajia oli suuremmissa tuloluokissa (yli 40 000 € vuositulot) suhteellisesti enemmän kuin vähemmän ansaitsevissa. Myytti huono-osaisesta seksinostajasta ei tutkimustulosten mukaan näytä pitävän paikkaansa.

Online-kyselystä kävi myös ilmi, että seksinostaja harvoin muuttaa ostopäätöstään, jos seksinmyyjä vaikuttaa pakotetulta prostituutioon. Vastauksissa mainittiin 91 kertaa jokin ihmiskauppaan tai paritukseen viittaava piirre, kuten liian nuori ikä, pelokkuus, haluttomuus tai tunne ulkopuolisen henkilön kontrollista. Poliisille/viranomaisille näistä epäilyistä oli harkinnut ilmoittavansa vain noin 20 %.

Linkki tutkimusraporttiin: http://www.stoptraffick.ie/wp-content/uploads/2013/03/STOP-TRAFFICK-full-report.pdf

Linkki Cecilia Malmströmin videopuheeseen: https://www.youtube.com/watch?v=5qiDN4X_oGY