Sosiaalityöntekijä, Turvakoti Mona

Etsimme asiakastyöstä vastaavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen työsuhteeseen Monika-Naiset liitto ry:n Turvakoti Monaan. Turvakoti Mona on suomen ainoa salaisessa osoitteessa sijaitseva turvakoti, jossa on yhteensä neljätoista asiakaspaikkaa. Valtaosa asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista ja psykososiaalista tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille henkilöille. Turvakotipalvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Turvakotipalveluiden koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL.

Turvakodin työyhteisöön kuuluu lähiesinaisena toimiva turvakodin johtaja, asiakastyöstä vastaava sosiaalityöntekijä, 13 ohjaajaa ja emäntä. Sosiaalityöntekijä on vastuussa turvakodin asiakasprosesseista. Hänen pääasiallisia työtehtäviään ovat yhteistyö sosiaaliviranomaisten kanssa, lausuntojen laatiminen, verkostoyhteistyö muiden turvakotien ja toimijoiden kanssa. Hän toimii tarvittaessa turvakodin johtajan sijaisena.

Sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys (817/2015 7 §). Hakijalta toivotaan kokemusta sekä aikuisten että lasten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemusta. Odotamme valittavalta henkilöltä hyviä yhteistyö- ja dokumentointitaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Väkivaltatyön tuntemus ja laaja kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkauksessa noudetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta (palkkaryhmä F, G30). Tarjoamme työntekijöillemme kattavan työterveyshuollon ja Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit. Valitun tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rekisteriote ennen työn aloittamista.

Monika-Naiset liitto arvostaa työyhteisössään monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä, eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 31.3.2020 klo 16 mennessä Turvakoti Monan johtajalle Ljudmila Kettuselle sähköpostitse: ljudmila.kettunen(at)monikanaiset.fi.  Kirjoita viestin aiheeksi TYÖHAKEMUS SOSIAALITYÖNTEKIJÄ.

Lisätietoja tehtävästä antaa Turvakoti Monan johtaja Ljudmila Kettunen 25.3.2020 klo 10-12 ja 27.3.2020 klo 10-12 puhelimitse 045 639 0541. Haastattelut järjestetään viikoilla 15. Työ on alkaa mahdollisimman pian.

Ilmoitus löytyy myös TE-palvelujen verkkosivuilta (linkki)