Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä, toinen liiton toimipiste sijaitsee Vantaalla. Toiminnan pääasialliset rahoittajat ovat Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA), sosiaali- ja terveysministeriö / THL, opetus- ja kulttuuriministeriö, Stiftelsen Den Sjunde Mars Fonden ja Vantaan kaupunki.

Monika-Naiset liitto ry toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Liitolla on käynnissä useita yhteistyö- ja kehittämishankkeita.

Monika-Naiset liiton ydintoimintaa on kehittää ja tarjota palveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja heidän lapsilleen. Tätä työtä toteutetaan Voimavarakeskus Monikassa ja Turvakoti Monassa. Lisäksi liitto kehittää ja tarjoaa kotouttavaa toimintaa, jolla tuetaan maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallisia taitoja, työllistymistä ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä. Kotouttavaa työtä tehdään MoniNaisten Tila– ja Osaavat Naiset -toiminnoissa.

Palvelemme usealla eri kielellä.

Monika Naiset liitto ry:n säännöt