Tunnista väkivalta

Väkivaltaa voi kohdata kuka tahansa esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Väkivalta on aina vain tekijän vastuulla.

Kaikenlainen väkivalta voi haavoittaa, ja jokaiseen väkivallan kokemukseen on oikeus saada tukea. Väkivaltaa voi olla vaikea tunnistaa, sillä aina väkivallasta ei jää fyysisiä jälkiä.

Väkivallan muodot

Fyysinen väkivalta

Esimerkkejä:

 • sylkeminen, raapiminen tai pureminen
 • lyöminen, ravistelu tai töniminen
 • potkiminen
 • kuristaminen
 • käden vääntäminen tai kahlitseminen
 • tavaroiden kohti heittäminen
 • polttaminen esimerkiksi kiehuvalla vedellä
 • huumaaminen tai hoidotta jättäminen
 • aseella satuttaminen, puukottaminen tai ampuminen

Fyysisen väkivallan tekijä pyrkii usein vahingoittamaan uhria niin, ettei siitä jää näkyviä jälkiä.

Henkinen väkivalta

Esimerkkejä:

 • syyttely, nimittely tai haukkuminen
 • kontrollointi, esimerkiksi nukkumisen, lastenhoidon ja puhelimen käytön rajoittaminen
 • yhteydenpidon kieltäminen tai rajoittaminen läheisiin ihmisiin
 • seuraaminen tai vahtiminen
 • mitätöiminen tai väheksyminen
 • liikkumisen tai vapaa-ajan rajoittaminen
 • väkivallalla tai itsemurhalla uhkailu
 • viestien lukeminen tai toisen puhelimen paikantaminen ilman lupaa
 • omalla äidinkielellä puhumisen kieltäminen
 • läheisiin tai itseen kohdistuvalla väkivallalla uhkailu
 • oleskeluluvan tai huoltajuuden menettämisellä tai viranomaisilla pelottelu
 • tärkeiden esineiden rikkominen

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivaltaa on sellainen seksuaalinen teko, joka tapahtuu ilman ihmisen omaa tahtoa.

Esimerkkejä:

 • pakottaminen yhdyntään tai seksiin
 • painostaminen seksuaalisiin tekoihin
 • raiskaus
 • vastentahtoinen koskettelu
 • häirintä tai ahdistelu
 • nimittely, seksuaalisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen haukkuminen
 • luvaton seksuaalisen teon kuvaaminen
 • humalaisen, nukkuvan tai pelokkaan ihmisen hyväksikäyttö

Seksuaaliväkivalta ei sisällä aina fyysistä pahoinpitelyä tai yhdyntää. Seksuaaliväkivaltaa voi tapahtua myös avioliitossa. Suomessa avioliitossa tapahtuva raiskaus on rikos.

Seksuaaliväkivallasta käytetään usein myös termejä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja seksuaalinen väkivalta.

Taloudellinen väkivalta

Esimerkkejä:

 • itsenäisen rahankäytön kieltäminen tai kontrollointi
 • oman tilin kieltäminen
 • raha-asioista valehtelu tai kiristäminen
 • velkaannuttaminen
 • oman rahan saamisen, tilin tai pankkikorttien käyttämisen estäminen
 • omaisuutesi tai rahojesi käyttö ilman lupaasi
 • velan ottamiseen painostaminen

esimerkiksi ei voi käydä koulussa, töissä, ei ystäviä…

Kunniaan liittyvä väkivalta 

Kunniaan liittyvä väkivalta on fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai sen uhkaa tilanteessa, jossa henkilöä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta. Kunnian ajatellaan olevan koko perheen tai suvun yhteinen asia. Tällöin jokaiselta odotetaan tiettyä seksuaalimoraalin mukaista käyttäytymistä.

Esimerkkejä:

 • kontrollointi ja eristäminen
 • uhkailu ja pakottaminen
 • vapaa-ajan, koulutuksen, työn ja ystäväpiirin rajoittaminen
 • fyysisen väkivallan käyttäminen rangaistuksena tietystä käyttäytymisestä
 • avioliittoon pakottaminen tai painostaminen
 • neitsyyden korjausleikkaus

Tyttöjen sukuelinten silpominen eli tyttöjen ympärileikkaus

Tyttöjen sukuelinten silpomista tehdään kulttuurisista tai muista ei-lääketieteellisistä syistä. Se aiheuttaa usein pysyviä muutoksia, terveysriskejä ja vaivoja sekä elinikäisiä traumoja. Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen sukuelinten silpomista, vaikka käytäntöä joskus perustellaan uskonnon nimissä.

Pakkoavioliitto

Pakkoavioliitolla tarkoitetaan avioliittoa tai sen kaltaista suhdetta, joka on järjestetty toisen tai molempien puolisoiden tahdon vastaisesti.

Pakkoavioliitosta voidaan puhua myös silloin, kun avioliitto on alun perin solmittu kummankin osapuolen suostumuksella, mutta liiton jatkuessa suhteen dynamiikka muuttuu. Toinen kumppaneista alistetaan ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, joista hänen ei ole enää mahdollista poistua ilman vakavia seuraamuksia.

Ihmiskauppa

Ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos, jossa on kysymys haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen kontrolloimisesta ja hyväksikäyttämisestä. Tekijä/tekijät voivat hyötyä uhrista taloudellisesti ja/tai esimerkiksi seksuaalisesti tai sosiaalisesti.

Kontrollin keinoja voivat olla fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väkivallan lisäksi esimerkiksi sosiaalinen eristäminen, huijaus, velkaannuttaminen tai uhkailu oleskelustatukseen liittyen.

Esimerkkejä:

 • työperäinen hyväksikäyttö
 • prostituutioon painostaminen tai pakottaminen
 • rikolliseen toimintaan tai kerjäämiseen pakottaminen
 • laiton elin- tai kudoskauppa
 • adoptioon pakottaminen tai muu lapseen kohdistuva ihmiskauppa
 • avioliittoon painostaminen tai pakottaminen

Lue lisää ihmiskaupasta ja ihmiskaupan vastaisesta työstämme

Muita maahan muuttaneisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvia väkivallan erityispiirteitä

Lisäksi maahan muuttaneet naiset voivat joutua syrjinnän ja rasistisen väkivallan kohteiksi. Maahan muuttaneisiin tyttöihin ja naisiin voi myös kohdistua eri väkivallan muotoja sodissa, konflikteissa, matkalla maasta toiseen, pakolaisleireillä ja vastaanottokeskuksissa.

Oletko kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa? Me autamme sinua.

Kriisikeskus Monika 

Saat apua Kriisikeskus Monikasta,   
jos olet kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. 

Auttava puhelin  
0800 05058  
on avoinna maanantaisin (ma) kello 9-19 ja tiistaista perjantaihin (ti-pe) kello 9-16.

Turvakoti Mona 

Voit päästä Turvakoti Monaan,   
jos koet väkivaltaa tai sen uhkaa kotona.  

Turvakoti Monan puhelin 
045 6396 274  
on aina avoinna.  

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja