HBL 9.10.2016: Rasismen ond cirkel för kvinnor

INSÄNDARE

Invandrarkvinnor löper två till tre gånger större risk att utsättas för våld i hemmet och på öppen gata.

Våldet och rasismen har fått ett allt starkare grepp om vårt land. Därför var det glädjande att se att cirka 17 000 personer slöt upp runtom i landet för att demonstrera mot rasismen den 24 september. Trots detta lider många konkret av den vardagliga rasismen i Finland.

Invandrarkvinnor löper två till tre gånger större risk att utsättas för våld i hemmet och på öppen gata. Den ökande rasismen gör nu att många invandrarkvinnor har blivit rädda för att gå ut speciellt på kvällen. En kvinna som inte vågar söka sig ut av oro för våld och rasism är särskilt sårbar om hon dessutom blir utsatt för våld i det egna hemmet. Värst är situationen för de kvinnor som fallit offer för människohandel. Det såg vi med utvisningen av de nigerianska kvinnorna (HBL 14.8). Staten gör alltför lite för att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Staten och kommunerna måste lägga klart mera resurser på uppsökande verksamhet bland invandrarkvinnor som riskerar att marginaliseras, och på skyddshem, kristelefoner och verksamhet som rent allmänt förebygger våld mot kvinnor. Det här har Finland förbundit sig till i och med ratificerandet av Istanbulkonventionen om förebyggande av våld mot kvinnor. Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Monika-Naiset liitto ry samarbetar nu för sin del med att bygga upp en webbportal där invandrarkvinnor som upplever våld lätt kan ta kontakt och söka hjälp.

Det behövs mera sådan lågtröskelverksamhet i Finland för att hjälpa marginaliserade, våldsutsatta kvinnor. Samtidigt kan vi alla fundera över hur vi kan motarbeta denna växande rasismens onda cirkel.

Peggy Heikkinen ordförande Elin Andersson projektsekreterare Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs Nasima Razmyar ordförande Jenni Tuominen verksamhetsledare Monika-Naiset liitto ry

Hufvudstadsbladet 9.10.2016: https://www.hbl.fi/artikel/rasismen-ond-cirkel-for-kvinnor/