Jenni Tuomisesta Monika-Naiset liiton uusi toiminnanjohtaja

Jenni Tuominen nimitettiin Monika-Naiset liitto ry:n toiminnanjohtajaksi 1.2.2014 alkaen. Tuominen on toiminut yhdistyksen vt. toiminnanjohtajana 4.10.2012 alkaen ja sitä ennen kehittämispäällikkönä vuodesta 2006. Tuominen on koulutukseltaan filosofian maisteri kulttuuriantropologian alalta. Hän on työskennellyt 15 vuoden ajan sekä järjestö-, että valtionhallinnon puolella ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Lue lisää blogistamme:

http://monikanaisetliitto.blogspot.fi/2014/02/hevosen-vuosi-ja-uudet-tuulet.html 

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva valtakunnallinen naisjärjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa. www.monikanaiset.fi