Monika-Naiset liiton sääntömääräinen kevätkokous 31.8.2021

Aika: 31.8.2021 klo 17
Paikka: Teams-kokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Kevätkokousesitelmä
 6. Esitetään hallituksen tilinpäätös, vuosikatsaus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle
 9. Valitaan tilintarkastusyhteisö
 10. Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen
 11. Muut asiat
 12. Kokouksen päättäminen
© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja