Osallistuitko syksyllä venäjänkieliseen vertaistukiverkkoryhmään? Vastaa kyselyyn.

Voimavarakeskus Monika toteutti pilottihankkeena vertaistukiverkkoryhmätoimintaa syyskaudella 2015 yhteistyössä Naisten Linjan kanssa.

Vertaistukiverkkoryhmä lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille venäjänkielisille naisille järjestettiin 16.11.-18.12.2015. Verkkoryhmä tarjosi osallistumismahdollisuuden naisille, jotka ovat jääneet avun ulkopuolelle tai joille avun saaminen on ollut vaikeaa.

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa. Raha-automaattiyhdistys (RAY) toimii tutkimuksessa yhteistyötahona. Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta.

Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella juho.saari@uef.fi

Voit osallistua kyselyyn täältä.

Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Lämmin kiitos kaikille vastaajille!