Tiedote: Punaisen Ristin rasisminvastaisella viikolla toimitaan yhdenvertaisen 100-vuotiaan Suomen puolesta

Punainen Risti kannustaa jokaista suomalaista mukaan luomaan yhdenvertaista, turvallista ja kaikille avointa yhteiskuntaa. Punaisen Ristin #minäpäätän #jagbestämmer #idecide –kampanja polkaistaan näyttävästi käyntiin rasisminvastaisella viikolla maanantaina 20.3. klo 15.30 Narinkkatorilla Helsingissä. Tervetuloa mukaan! Kampanjan suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kampanjaviikolla vahvistetaan kuvaa Suomesta avoimena ja hyvänä maana. Tavalliset suomalaiset ympäri Suomea päättävät ja kannustavat toisiaan toimimaan syrjimättömän Suomen puolesta.  Kampanjaan osallistuu kymmeniä järjestöjä, lajiliittoja, urheiluseuroja, urheilijoita sekä viranomaistahoja.

Punaisen Ristin perustehtävään kuuluu lain ja asetuksen mukaan avustaa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia, puolustaa ihmisarvoja ja ihmisoikeuksia. Rasistinen käytös on syrjintää, jossa ihmiset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan taustansa tai oletetun ominaisuutensa perusteella. Punainen Risti puhuu ja toimii moniarvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa.

Punaisen Ristin valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna 20.-26. maaliskuuta.

Lisätiedot:
Janette Grönfors
, SPR/Keskustoimisto
Koordinaattori
p. 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon #minäpäätän -kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Kampanjassa ovat mukana: Helsingin Pelastuslaitos, Helsingin Pelastuskoulu, Helsingin Poliisi, Rikosuhripäivystys (RIKU), Helsingin kaupunki, Finlayson, Fazer, VR Group, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Ihmisoikeusliitto ry, Allianssi ry, Yhteiset Lapsemme ry, Pelastakaa Lapset ry, Oikeusministeriö/ ETNO/Trust-hanke, Liikkukaa – Sports for All ry, Monika-Naiset liitto ry, Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, Rauhankasvatusinstituutti ry, Seta ry, Miessakit ry, Puolustusvoimat, (somekampanja), Ruuti, Safe Stadi/Helsingin Nuorisoasiainkeskus, Punainen kortti rasismille, Adoptioperheet ry, EHYT ry, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, Suomen Partiolaiset (some), Kirkon Ulkomaanapu, Amnesty Suomen osasto, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kampin kappeli, Yle Kioski, YleX (mediakumppani), SPR Helsingin ja Uudenmaan piiri, SPR/Varainhankinta, SPR/Valmius. SPR/Terveys ja hyvinvointi, SPR/Vapaaehtois- ja nuorisoyksikkö, Suomen Olympiakomitea, Suomen Jääkiekkoliitto, Lentopalloliitto, Suomen Baseball- ja, Softball-liitto ry, Taekwondo liitto, Palloliitto, Suomen Uimaliitto, Suomen Luisteluliitto.

***

Under Röda Korsets vecka mot rasism arbetar vi för ett jämlikt hundraårigt Finland

Röda Korset uppmuntrar alla finländare att tillsammans arbeta för att skapa ett jämlikt, säkert samhälle som är öppet för alla. Röda Korsets kampanj #minäpäätän #jagbestämmer #idecide får sin start samtidigt med veckan mot rasism den 20 mars kl. 15:30 på Narinken i Helsingfors. Välkommen med! Kampanjens beskyddare är republikens president Sauli Niinistö.

Under kampanjveckan förstärker vi bilden av Finland som ett öppet och bra land. Vanliga finländare runtom Finland fattar beslut att arbeta för ett Finland utan diskriminering, och uppmuntrar varandra. I kampanjen deltar tiotals organisationer, grenförbund, idrottsföreningar, idrottare och myndigheter.

Till Röda Korsets grunduppgift hör enligt lag och förordning att hjälpa de svagaste och mest utsatta, att värna människovärdet och de mänskliga rättigheterna. Rasistiskt beteende är diskriminering där människorna försätts i ojämlik ställning utifrån sin bakgrund eller förmodade egenskaper. Röda Korset talar för ett pluralistiskt och jämlikt samhälle där alla har lika möjligheter att agera och påverka.

Röda Korsets nationella vecka mot rasism firas i år mellan den 20 och den 26 mars.

Ytterligare information:
Janette Grönfors, FRK/Centralbyrån
Koordinator
tfn 020 701 2156, 040 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Röda Korsets vecka mot rasism #jagbestämmer kampanj är en del av Finlands självständighets hundraårsjubileum program.

I kampanjen deltar: Helsingfors räddningsverk, Helsingfors Räddningsskola, Helsingfors Polis, Brottsofferjouren (RIKU), Helsingfors stad, Finlayson, VR Group, Fazer, Finland 100 år, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Helsingfors Förbundet för Mänskliga Rättigheter, Allians rf, Våra gemensamma barn rf, Rädda Barnen rf, Justitieministeriet/ETNO/Trust-projektet, Liikkukaa – Sports for All ry, Monika-Naiset liitto ry, Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, Rauhankasvatusinstituutti ry, Seta rf, Miessakit ry, Försvarsmakten (kampanj på sociala medier), Krut, Safe Stadi/Ungdomscentralen, Punainen kortti rasismille, Adoptivfamiljer rf, EHYT rf, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, Finlands Scouter (sociala media), Kyrkans Utlandshjälp, Amnesty Finland, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, Mannerheims Barnskyddsförbund, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kampens kapell, Yle Kioski, YleX (mediepartner), FRK Helsingfors och Nylands distrikt, FRK/Medelanskaffning, FRK/Beredskap, FRK/Hälsa och välfärd, FRK/Frivilligs- och ungdomsenheten, Finlands Olympiska Kommitté, Finska ishockeyförbundet, Finska volleybollförbundet, Finska Baseball och Softball förbundet rf, Finska Taekwandoförbundet, Bollförbundet, Finska simförbundet, Finska Skridskoförbundet.

***

The Finnish Red Cross’ week against racism focuses on working towards an equal 100-year-old Finland

The Finnish Red Cross encourages all Finns to participate in creating an equal and safe community and society that is open to all. The Red Cross’ #minäpäätän #jagbestämmer #idecide campaign will also kick off in the week against racism on Monday 20 March, 3:30 pm in Narinkkatori, Helsinki. We hope to see you there! The campaign is under the patronage of Sauli Niinistö, the President of the Republic of Finland.

The campaign week reinforces the image of Finland as an open and good country, encouraging ordinary Finns around Finland to decide and encourage each other to work towards a Finland free of discrimination. Dozens of organisations, sports associations, sports clubs, athletes and authorities will be participating in the event.

According to the Red Cross’ ordinance and decrees, the basic mission of the organisation is to assist those who are in the weakest position and are the most vulnerable, and to defend human dignity and human rights. Racist behaviour is a form of discrimination, in which people are placed in different positions according to their background or presumed qualities. The Red Cross speaks out for and promotes a diverse and equal society where everyone has the same opportunities to act and to influence society.

This year, the Finnish Red Cross’ week against racism will be held from 20 to 26 March.

Further information:
Janette Grönfors, FRC/Headquarters
Coordinator
tel. +358 (0)20 701 2156, +358 (0)40 669 2487
janette.gronfors(at)punainenristi.fi

Campaign participants: City of Helsinki Rescue Department, Helsinki Rescue School, Helsinki Police, Victim Support Finland, the City of Helsinki, Finlayson, VR Group, Fazer, Finland 100 Programme, Association for the Social Justice, the Finnish League for Human Rights, Allianssi ry, All Our Children ry, Save the Children, the Ministry of Justice/ ETNO/Trust project, Liikkukaa – Sports for All ry, MONIKA – Multicultural Women’s Association, Helsinki Metropolitan Area Guides and Scouts, the Peace Education Institute , Seta ry, Miessakit Association, the Finnish Defence Forces, (social media campaign), Ruuti, Safe Stadi/City of Helsinki Youth Department, Show Racism the Red Card, Adoptive Families in Finland, EHYT ry, Kalliolan Nuoret Ry, Kalliolan setlementti, Suomen Setlementtiliitto, Moniheli ry, the Guides and Scouts of Finland (social media), Finn Church Aid, Amnesty International Finnish Section, Monik ry, Kulttuurikameleontit ry, the Mannerheim League for Child Welfare, Luckan + Universum ry + svenska.fi, Jalkapallon pelaajayhdistys ry, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO, Refuhome ry, Kamppi Chapel, Yle Kioski, YleX (media partner), FRC Helsinki and Uusimaa district, FRC/Fundraising, FRC/Preparedness. FRC/Health and well-being, FRC/Volunteer and youth unit, the Finnish Olympic Committee, the Finnish Ice Hockey Association, the Finnish Volleyball Association, the Finnish Baseball and Softball Federation, the Finnish Taekwondo Federation, the Football Association of Finland, the Finnish Swimming Association, Suomen Luisteluliitto.

 

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja