Vertaistukiryhmä verkossa on tarkoitettu pari- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille. Pari- ja lähisuhdeväkivalta ilmenee monin eri tavoin, ei ainoastaan lyönteinä ja näkyvinä vammoina. Väkivalta voi sisältää esimerkiksi vähättelyä ja pelottelua, painostamista ja uhkailua, taloudellisesta kontrollia ja omaisuuden rikkomista, puhelimen käytön tai ystäväpiirin rajoittamista sekä hoidotta jättämistä. Väkivaltaa on myös seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottaminen silloin, kun toinen ei sitä halua. Väkivalta haavoittaa syvästi, mutta siitä toipuminen on mahdollista.

Verkkovertaistukiryhmään voi osallistua matalalla kynnyksellä kaikkialta Suomesta. Osallistuminen on luottamuksellista ja turvallista, eikä osallistujien henkilöllisyys tai tausta tule muiden tietoon. Ryhmässä saadaan tietoa väkivallan muodoista, käsitellään väkivallan kokemuksia, tuetaan toinen toistaan sekä etsitään yhdessä ratkaisuja, kuinka selvitä ja toipua väkivaltaisesta suhteesta. Keskustelua tukee ja turvaa vertaisryhmän ohjaaja.

Verkkovertaistukiryhmiä järjestetään usealla eri kielellä. Ryhmien aikatauluista ja sisällöistä tiedotetaan erikseen.